Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sledujte naše videa na YouTube ZOO Plzeň na TripAdvisor
Vyberte si jazyk
Česky English Deutsch Française По-ру́сски
Zapnout zvuk

ÚVODNÍ STRANA - NOVINKY - AKCE - ENVIRONMENTÁLNÍ KONFERENCE - PODZIM 2017

Environmentální konference - podzim 2017

S nadcházejícím novým školním rokem a podzimem si Vás dovolujeme, environmentálně orientované učitele všech typů škol a další pedagogické pracovníky, pozvat na již tradiční environmentální konferenci v Zoologické a botanické zahradě města Plzně v EC Lüftnerka. Uskuteční se 21. 9. Vše potřebné se dozvíte z níže uvedené anotace.

 

Environmentální konference pro pedagogické pracovníky – podzim  2017

 

Pořadatelé: Fakulta pedagogická ZČU, Plzeňský kraj, Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně, z.s., Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Zaměření konference: Znečištění planety, lokální a globální ekologická zodpovědnost, ochrana zemědělské půdy

Termín konání:  čtvrtek 21. září 2017

Místo: Plzeň, Environmentální centrum Lüftnerka v ZOO a BZ m. Plzně

 

 

Program: 

 

8,00 – 8,10        Prezence

8,10 – 8,20        Uvítání (nad šálkem kávy a zákuskem), úvodní slovo, program 

                          konference – Mgr. Radka Trylčová, radní Plzeňského kraje pro

                          životní prostředí a zemědělství,   RNDr. Miroslav Randa, PhD.,

                          děkan Fakulty pedagogické ZČU, zástupci organizátorů

8,20 – 9,00        Znečištění, o němž se příliš neví a nemluví (světelné                

                          znečištění)

                          Přednášející: Michal Bareš, Česká astronomická společnost, 

9,00 –  9,40       Planeta tone v odpadcích, oceány nejsou výjimkou

                          Přednášející: Mgr. Libuše Vlasáková, MŽP    ČR 

                                                              Přestávka

9,50 – 10,30     Spalování komunálního odpadu – krok správným směrem

                         Přednášející:   (lektor prozatím ve výběru)                                    

10,30 – 11,10   Zodpovědnost za globální ochranu přírody a životního prostředí  

                           zkušenosti se záchranou antilopy Derbyho českými odborníky

                         Přednášející: RNDr. Tamara Fedorovová,  Derbianus Conservation,       

                                                                   Přestávka      

11,20 – 12,00   Ochrana druhů a ekosystémů, globální, ale i lokální ekologická

                          zodpovědnost

                          Přednášející: RNDr. Zdenka Chocholoušková, PhD.,  Fakulta

                          pedagogická ZUČ           

12, 00 – 14,00   Panelová diskuse nad problematikou úbytku orné půdy a její

                          úrodnosti

                          Diskutující: Ing. Miroslav Šobr, zástupce vedoucí odboru životního 

                                             prostředí MěÚ Strakonice a přední environmentaklista,

                                             zástupce zemědělského podniku, RNDr. Zdenka

                                             Chocholoušková

                                                               Zakončení konference

 

Prostor pro dotazy a diskusi bude v rámci jednotlivých přednášek.

 

Přihlášky zasílejte mailem na adresu:           zooluftnerka@seznam.cz

 

Přiháška ke stažení

Rys

DESIGN ALEXANDR VACEK

EAZA Oficiální informační server města Plzně Unie českých a slovenských zoologických zahrad Unie botanických zahrad České republiky BGCI