Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sledujte naše videa na YouTube ZOO Plzeň na TripAdvisor
Vyberte si jazyk
Česky English Deutsch Française По-ру́сски
Zapnout zvuk

ÚVODNÍ STRANA - O NÁS - POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Povinně zveřejňované informace

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím<

1.

Název organizace

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace

2.

Důvod a způsob založení

Zřizovací listinou na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 141 z 6.3.2003.

V souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona

č. 128/2000 Sb., o obcích a dle § 27 zákona

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Zoo v Plzni byla založena za účelem chovu zvířat v roce 1926. Botanická zahrada za účelem pěstování rostlin v roce 1961. Vznik zoo a BZ příspěvkové organizace je datován na 1.1.1981.

3.

Organizační struktura

graf organizační struktury

4.

Kontaktní spojení

Pod Vinicemi 9, Plzeň, PSČ 301 00;
spojovatel 378038325

www.zooplzen.cz; zoo@plzen.eu;

5.

Bankovní spojení

Případné platby můžete poukázat na účet: 282564313/0300, ČSOB Plzeň, a.s.

6.

Identifikační číslo organizace (IČ)

00377015

7.

Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ00377015

8.

Dokumenty

Zřizovací listina

Návštěvní řád

Výpis z Obchodního rejstříku

9.

Žádosti o informace

zoo@plzen.eu

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Ředitelství ZOOaBZ, Pod Vinicemi 9, Plzeň, 301 00

11.

Opravné prostředky

Při vyřizování žádostí o informace se postupuje v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

12.

Formuláře

Není

13.

Popisy postupů

Není

14.

Předpisy

Nejdůležitější předpisy:

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

15.

Sazebník úhrad za poskytování informací.

dle instrukce MMP QI 42-02-03, příloha 1 sazebník úhrad

16.

Licenční smlouvy

Dosud nebyla žádná licenční smlouva uzavřena.

17.

Výroční zprávy

Výroční zprávy od roku 2005 do roku 2015 naleznete ZDE: http://www.zooplzen.cz/o-nas/publikace/vyrocni-zpravy/

 V roce 2015, ani v roce 2016 nebyla organizace požádána o žádnou informaci podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. (Nebyla podána žádná žádost, nedošlo tedy ani k žádnému zamítnutí, ani odvolání). Podle § 16a nebyly podány žádné stížnosti. Nedošlo k poskytnutých výhradních licencí. Celková Výroční zpráva p.o. za rok 2016 bude zveřejněna nejdéle v červnu 2017.

Zebra

DESIGN ALEXANDR VACEK

EAZA Oficiální informační server města Plzně Unie českých a slovenských zoologických zahrad Unie botanických zahrad České republiky BGCI