Zápisník ošetřovatele

Odchov lemura rákosového

Odchov lemura rákosového

Odchov lemurů rákosových se může jevit již zcela běžnou záležitostí. V pavilonu Madagaskar dochází několik let k pravidelným odchovům tamního rodičovského páru. Málokdo ale ví, že naše zahrada disponuje ještě jedním chovným párem v chovatelském zázemí zahrady, kde se právě podařilo prolomit dlouholetou chovatelskou smůlu s tímto druhem. Naši samičku se dlouho nedařilo úspěšně spojit se samcem – o pár z nich jsme dokonce přišli kvůli zdravotním komplikacím. V roce 2018 jsme zaznamenali předčasný porod mrtvého mláděte, a to nás o to více zradilo od optimistických vyhlídek. V roce 2019 přijel nový samec z anglické Zoo Marwell, kterého se…

Inventura na velikost nehledí - vakoplšíci létaví

Inventura na velikost nehledí - vakoplšíci létaví

Vždy na přelomu mezi novým a starým rokem provádí všichni chovatelé a zoologové kompletní inventuru všech zvířecích svěřenců. Inventura se nevyhne ani těm nejmenším chovancům – jako jsou mimo jiné vakoplšíci létaví.Tento nejmenší druh létavého savce je vačnatec vážící do 15 gramů. Vakoplšíci jsou v evropských chovech k vidění jen zřídka. Jsou velice krátkověcí (do 4 let) a mají velmi specifický jídelníček – jsou sice všežraví ale zaměřují se především na nektary rostlin, které olizují drsnými jazýčky, dále zdárně plní funkci opylovačů, jídelníček si doplňují např hmyzem.V plzeňské zoo jsou chování již řadu let, byť aktuálně máme v porovnání s předchozími lety…

Hrabáč u veterináře

Hrabáč u veterináře

Během loňského roku se u naší starší samice hrabáče kapského Curly vyskytly zdravotní problémy, zřejmě spojené s jejím vyšším věkem (18 let). Nejzávažnější byl rozsáhlý zánět dělohy, který se nám i přes antibiotickou léčbu nepodařilo vyléčit. Vzhledem k tomu, že Curly za svůj život porodila již sedm mláďat, rozhodl zoolog spolu s veterináři o chirurgickém vyjmutí zanícené dělohy. Tento zákrok nebyl doposud popsán, proto bylo vše spojené s velkými obavami. Tyto obavy se ukázaly zbytečné již pár dní po zákroku. Curly se chovala jako vzorný pacient a nyní má jizvu na břiše již téměř zahojenou. Mnozí se podivují, jak kontaktní hrabáči jsou vůči svým chovatelům.…

Damani stepní se pilně připravují na znovuotevření

Damani stepní se pilně připravují na znovuotevření

Damani stepní jsou dlouholetým chovancem plzeňské zahrady (od roku 2011). Již řadu let můžete pozorovat chovnou skupinu na žirafím pavilonu. Ten teď zůstává zavřený, neboť se upravují expozice afrických savců – včetně damanů stepních. Celou skupinu máme nyní přestěhovanou na chovatelském zázemí, jelikož úprava ubikací zahrnovala i výměnu některých poškozených skel. K naší radosti naše nejstarší samice porodila koncem listopadu tři mláďata – z nichž dvě byla životaschopná. Nyní naše chovná skupina tedy čítá šest jedinců (1 samec, 3 samice a 2 mláďata).Tito malí afričtí, slonům příbuzní savci dokáží být při odchovu mláďat velmi ochranářští. Není výjimkou i hlasité vrčení…

Myš bobří - rarita z Austrálie

Myš bobří - rarita z Austrálie

 Myš bobří neboli bobromyš je hlodavec žijící v bažinách a řekách Austrálie a Nové Guineji se odlišuje od většiny hlodavců zejména skladbou svého jídelníčku. Živí se rybami, korýši vodními ptáky či obojživelníky, které aktivně loví a následně je ukládá ve svých hnízdech. Pro život ve vodním prostředí jsou jejich prsty opatřeny plovacími blánami, což z nich dělá zdatné plavce.V Plzni jsou myši bobří chovány od roku 2011, od kterého se i pravidelně množí. V Evropě je chová pouze šest zoologických zahrad a každá mláďata jsou proto nesmírně cenná. V České republice chová bobromyši také Zoo Jihlava. Spolu s jihlavskou zoo je v naší republice…

Na skok za vzácnými madagaskarskými křečky

Na skok za vzácnými madagaskarskými křečky

Již řadu let můžete v Plzni spatřit na pavilonu Madagaskar křečky velké, které se úspěšně množí. Na konci loňského roku Zoo Plzeň získala vzácné křečky stromové (Brachytarzomys albicauda). Na rozdíl od pozemních křečků velkých jsou menší a pohybují se v korunách stromů.Chov v zoologických zahradách je velmi raritní. V Evropě je chová jen 6 institucí – z toho dvě jsou v České republice (Jihlava a Plzeň). Naše zvířata jsme získali na základě spolupráce se zoo v anglickém Chesteru. Přijely k nám dva chovné páry mladých zvířat. Za celý rok jsme se mláďat nedočkali, a proto jsme se na základě doporučení dlouhodobějších chovatelů rozhodli zkusit…

Dýně - nejen halloweenská paráda

Dýně - nejen halloweenská paráda

Stejně jako loni i letos se do zoo dostaly dýně od příznivců zahrady. O to vzácnější byly letos jelikož je zahrada zavřená. O to větší radost nám chovatelům dělalo, když jsme je ráno objevovali před ředitelstvím. Tradičně se nechají zkrmit zvířatům, která si na nich s oblibou pochutnávají, nebo je použít u zvířat, která je využijí „jinak“.V poslední době populární slovo ENRICHMENT získává v zoologických zahradách na síle. Jedná se o jakékoliv zpestření a obohacení života zvířat v lidské péči. Jedná se o nejrůznější hlavolamy, často spojené s ukrytím potravy. Tento typ enrichmentu jsme využili u našich hrabáčů. Velkou dýni jsme vydlabali…

Přirozený odchov tenkozobců opačných

Přirozený odchov tenkozobců opačných

Tenkozobec opačný je 42-46 cm velký pták, kterého řadíme mezi bahňáky, což je velká skupina ptáků, vázaná na vodu, mokré louky, bažiny atd. Tenkozobci hnízdí převážně u mělkých mořských zátok, v ústí řek a na bahnitých plochách. Tenkozobci patří mezi tažné ptáky, kteří zimují ve Středomoří a v Africe. Můžeme se s nimi setkat i v ČR, kde nepravidelně protahuje, výjimečně je zaznamenáno i hnízdění několika párů. V Česku se jedná o kriticky ohrožený a přísně chráněný druh. Živí se převážně hmyzem a drobnými korýši, typický je pro něj způsob, jak si tuto potravu získává, mírně rozevřeným zobákem pohybuje ve vodě, nebo v bahně ze…

Z jídelníčku našich primátů: arabská guma

Z jídelníčku našich primátů: arabská guma

Pozorný návštěvník si již zajisté v ubikacích našich drápkatých opic, tedy kosmanů a tamarínů, někdy povšiml zavěšených vydlabaných dřívek s jantarově hnědým, sklovitým obsahem. S ohledem na to, s jakou chutí se tito drobní primáti na vyplněná dřívka vrhají, musí jít nepochybně o velkou pochoutku. Nejedná se však o med, jak se návštěvníci často mylně domnívají, nýbrž o arabskou gumu.Arabská guma pochází z kmenů akácií a pro drápkaté opice chované v zoologických zahradách představuje náhradu za mízu jihoamerických stromů, která tvoří významný podíl jejich jídelníčku ve volné přírodě; u nejmenších zástupců – kosmanů zakrslých (Cebuella…

Mládě u chvostanů bělolících

Mládě u chvostanů bělolících

V pavilonu Amazonie chováme kromě pěti druhů drápkatých opic i dva druhy větších tzv. novosvětských primátů. Jedním z nich je poměrně bizarně vyhlížející chvostan bělolící. Náš současný chovný pár byl sestaven před třemi roky, během nichž samice již dvakrát porodila. Zatímco první mládě nebyla vzhledem k svému mladému věku a mateřské nezkušenosti schopna odchovat, druhé mládě, které se narodilo 4. září 2020, zdárně prospívá a vše nasvědčuje tomu, že odchov malého samce je na dobré cestě. V posledních dnech se mládě již pokouší vzdalovat od své matky, ta ho však nadále bedlivě střeží.Tito jihoameričtí primáti, jejichž potravu ve volné přírodě tvoří z více jak…

První mládě v nové expozici

První mládě v nové expozici

Senegalské komby, jak tu bylo již před několika měsíci sdíleno, patří k pravidelně odchovávaným druhům v naší zoo. Při vytváření kombinované expozice a následném stěhování jejích nových spolubydlících jsme si přáli jediné – aby to fungovalo. To, že již krátce po přestěhování zvířat objevíme mládě komby, nikoho z nás nenapadlo. Mládě zatím tráví většinu času v budce s matkou. Všech pět chovanců si novou expozici užívá a nyní už víme, že je vše bez problémů. Damani stromoví již bývají pravidelně v ranních hodinách k vidění. Malou kombu bude potřeba sledovat, abychom jí zavčasu oddělili od rodičů. Pohlaví zatím neznáme a budeme ho určovat spolu s čipováním…

Restart chovu damana kapského

Restart chovu damana kapského

Damani kapští jsou dlouholetými chovanci naší zoo. jejich chov začal již v roce 1995. Aktuálně jsme se bohužel ocitli v situaci, kdy nám zbyl pouze samec. Byť jsou zahraniční transporty aktuálně velmi komplikované, podařilo se nám zařídit transport tří samic z anglického Chesteru. O to více nás těší, že v chesterské zoo máme dobré kontakty mezi chovateli. Před dvěma roky byl v Plzni na stáži tamní chovatel, který nám posílal zprávy o nakládce a transportu zvířat a ochotně nám poskytl všechny potřebné informace.Nové damaní slečny se budou muset podrobit karanténě a následně je budeme moci spojit se samcem v expozici na žirafím pavilonu po její…

Odchov dikobraze palawanského

Odchov dikobraze palawanského

Tento malý druh dikobraza obývá filipínský ostrov Palawan a několik přilehlých ostrovů. V přírodě je ohrožen zejména pro úbytek přirozeného biotopu, ve kterém žije, a také pro jeho lov.Dikobraz palawanský je v zoologických zahradách velmi raritní. Aktuálně je k vidění v šesti evropských zahradách, z nichž čtyři jsou v České republice. Plzeňská zoo je aktuálně se sedmi zvířaty největším chovatelem tohoto dikobraza. Na začátku října jsme se těšili z mláděte číslo 4. V Plzni dikobrazy palawanské chováme od roku 2008, avšak až v roce 2018 jsme odchovali první mládě. V momentě, kdy jsme v roce 2019 nalezli u našeho chovného páru…

Dovoz nových klokánků v době "covidové"

Dovoz nových klokánků v době "covidové"

V Plzni je možné najít mnoho druhů klokanů i klokánků. Úspěšně již řadu let chováme klokánky králíkovité. Zhruba před dvěma měsíci přijel do Plzně první klokánek rudohnědý. Tento druh klokánků je v evropských chovech velmi raritní. Aktuálně je chován jen ve čtyřech zahradách. My jsme tyto klokánky získali z jihlavské zoo, se kterou v posledních letech máme velmi dobrou spolupráci. Jelikož v této době jsou velmi omezeny zahraniční transporty zvířat, snaží se české zahrady fungovat alespoň v rámci republiky. Jihlavská zoo získala klokánky rudohnědé z anglického Hamertonu a byla první zoo v Evropě mimo Anglii, která je rozmnožila.V polovině října dorazil…

Velemyši obláčkové - jedny z mnoha krys

Velemyši obláčkové - jedny z mnoha krys

V Plzni může návštěvník nalézt obstojnou kolekci hlodavců. Od nejmenších myšek Mattheových až po velemyši největší. Jedním z krásných hlodavců jsou velemyši obláčkové, jež se těší velké oblibě i mezi adoptivními rodiči. Velemyši obláčkové chováme od roku 2009. Aktuálně bohužel nejsou vystavovány, neboť uvolnili expozici prostorově náročnějším kočkám palawanským. O to více nás těší přízeň jejich adoptivních rodičů, jelikož po roční pauze na zázemí odchováváme dvě mláďata narozená v ten samý den! Velemyším obláčkovým je vedena plemenná kniha v pražské zoo. Její autor uvedl, že evropská populace těchto hlodavců nyní stojí na neotřesitelných základech. Jen v Plzni je nyní…

Novinka v e-shopu zoo a v Suvenýrech U lemura! S našimi novými botanickými… číst dále
4. výročí expozice Království jedu – nový klenot mamba zelenáMamba zelená je jedovatý stromový… číst dále
Ze švýcarské Walter zoo Gossau přijela na jaře nová šimpanzice a tlupa má nyní… číst dále
Na konci roku 2018 byla dokončena stavební část projektu Strom jako ekosystém. Jedná se o realizaci… číst dále
ObčerstveníObčerstvení GiftshopGiftshop WebkameryWebkamery PřírůstkyPřírůstky Veřejná krmeníVeřejná krmení Sponzoring a adopceSponzoring a adopce
Otevírací doba

březen–říjen: 8.00–19.00  (pokladna do 18:00)
listopad–únor: 9.00–17.00  (pokl. do 16:30)

Otevřeno 365 dní v roce včetně svátků, Vánoc a Nového roku! (DinoPark otevřen pouze od dubna do října). Více zde.

Najdete nás zde.

Vstupné

Zoologická a botanická zahrada (Zoo):

dospělí:220 Kč
děti, studenti, senioři:      160
rodiny (2+2):                      720

Zoo + DinoPark (pouze duben–říjen):

dospělí:390 Kč
děti a studenti:290 Kč
rodiny (2+2):                      1270 

Podrobné vstupné a slevy zde.

Počasí v Plzni
Lemur
Facebook ZOOZoo
Facebook Akva-TeraAkva-Tera
Youtube
Instagram
Tripadvisor