Zápisník ošetřovatele

Odchovy vačnatců bez vaku - mláďata vačic

Odchovy vačnatců bez vaku - mláďata vačic

Chov vačic krysích má v Plzni, byť s přestávkami, dlouhou tradici. V minulosti zde byly chovány i jiné druhy vačic – např. vačice čtyřoká nebo opossum. Vačice jsou vačnatci západní polokoule. Vačice krysí pochází z jižní Ameriky a má na rozdíl od klasických vačnatců jednu velkou zvláštnost – nemá vak! Mláďata se rodí stejně nevyvinutá jako u vačnatců, ale jejich vývoj probíhá bez vaku. Mládě je přisáto na mléčné žláze samice. Ta je schopná odchovávat i 11 mláďat naráz. Vačice jsou všežravé. V naší zahradě je krmíme hmyzem, ovocem, drobnými hlodavci atp. Aktuálně máme 3 chovné páry vačic. Samce se samicí spojujeme vždy na dva týdny a poté oddělujeme…

Pravidelné odchovy bodlínů Telfairových

Pravidelné odchovy bodlínů Telfairových

Malý hmyzožravý endemit Madagaskaru – přesně to je bodlín Telfairův. Tato zvířata chováme v zoo již řadu let a pravidelně je rozmnožujeme. Aktuálně jsou vystaveni v pavilonu africké noci, ale chováme je taktéž v zázemí. Celkem máme 6 skupin, z toho 4 chovné páry. Zbytek jsou odrostlá mláďata. Základem krmení je hmyz, a to především mouční červi. To je doplňováno směsí pro hmyzožravce a masovou konzervou, v menší míře pak ovocem.Letos jsme odchovali 12 mláďat, z nichž 6 již opustilo náš chov. U bodlínů se určuje pohlaví v inhalační anestezii, kdy je zvíře zváženo a je mu rovnou aplikován evidenční mikročip. Tento postup je prováděn také…

Mláďata tan severních

Mláďata tan severních

Tany severní jsou velmi zajímavý drobní savci. Jelikož dlouho zoologové přemýšleli, zda je to veverka, opice či jiný hlodavec – byla jim přidělená samostatná čeleď – tanovití. Toto všežravé (od ovoce, vajíček po drobné myšky), velmi akční zvířátko obývá jihovýchodní Asii a v naší zoo aktuálně chovatelské zázemí, kde čeká na novou expozici. Ta se z důvodu coronavirové krize bohužel zpozdila. Během čekání na expozici stihl náš chovný pár tan vyvést již druhá mláďata. Aktuálně tedy máme rodiče spolu s již téměř stejně velkými mláďaty. Tany severní naše zoo chová znovu po několikaleté pauze. Dříve byly tany vystavovány v tropickém pavilonu.Kristýna RothováFoto: -kr- a J.…

Mládě osináka afrického

Mládě osináka afrického

Osináky africké chováme v Plzni od roku 2001. Z prvního mláděte tohoto malého dikobraza jsme se těšili až v roce 2015, což bylo druhé narozené mládě osináka v republice (prvoodchov ve Dvoře Králové). Od té doby tento druh množíme pravidelně.Nyní máme 6 zvířat z nichž 2 jsou vystavena v expozici Tajemný noční svět Afriky. Osináky chováme ve dvou párech – zbytek jsou malá či odrostlá mláďata. Na začátku září 2020 jsme objevili mládě u chovného páru na zázemí. V případě tohoto páru se jedná o jejich první mládě. Je pro nás o to vzácnější, jelikož jsme minulý měsíc přišli o našeho původního chovného samce, který se dožil úctyhodných dvaceti let!Mládě…

Kontrola ježur novoguinejských

Kontrola ježur novoguinejských

 Ježury novoguinejské chováme od roku 2012. Od té doby nás tento vejce snášející savec nepřestává překvapovat. Ježury jsou po většinu dne zahrabány v substrátu, proto aktivita během dne pro nás značí něco „v nepořádku“. V polovině září 2020 jsme dva dny po sobě našli netknuté krmení. Tento scénář jsme znali z minulosti při změnách v ubikaci (výměna misek atp.). Tentokrát jsme žádné změny nedělali – nebo jsme o tom nevěděli.Jelikož máme chovný pár ježur stále dohromady s jejich rok a půl starým potomkem, rozhodli jsme se pro kontrolu a vážení zvířat. Dospělá zvířata vážila kolem 2800 g, což je běžná váha dospělé ježury. Naše mládě vážilo 1600 g, což…

Prvoodchov užovky (Leioheterodon geayi)

Prvoodchov užovky (Leioheterodon geayi)

V letošním srpnu se nám podařilo rozmnožit poslední dosud nerozmnožený druh užovkovitých hadů rodu Leioheterodon, chovaných v Zoo a Bz Plzeň – L. geayi. Tito hadi se v přírodě vyskytují pouze v suchých oblastech jihozápadního Madagaskaru. Žijí terestrickým způsobem života a živí se převážně plazími vejci, které vyhrabávají pomocí zašpičatělé rostrální části hlavy. V plzeňské zoo byly již dříve odchovány druhy L. madagascariensis a L. modestus. V letošním roce se rozmnožil i poslední ze tří druhů tohoto rodu. Naše chovná zvířata přišla do zoo již v letech 2012 a 2014 a až v letošním roce snesla samice svá první vejce. Přesně tedy…

Odchov bělozubek nejmenších

Odchov bělozubek nejmenších

Naše zahrada chová znovu, po několikaleté pauze, bělozubky nejmenší od roku 2018. Tato zvířátka vážící kolem dvou gramů patří mezi hmyzožravé rejsky. Díky své váze jsou tyto bělozubky označovány za nejmenší savce světa (dle hmotnosti). Vzhledem k rychlosti jejich metabolismu by měli mít hmyz neustále k dispozici. U nás jsou krmeni cvrčky a jako zpestření jsou jim občas do jídelníčku přidáni mouční červi.Bělozubky jsou krátkověká zvířata. V přírodě běžně žijí pouze jeden rok – v zoo pak i kolem dvou let. Délka březosti je pouhých 18 dní a samice obvykle rodí 2-5 mláďat. Bělozubky nejlépe fungují v páru. Nicméně nám se osvědčily i menší skupinky…

Komby a damani spolu v novém

Komby a damani spolu v novém

Po dovozu damanů stromových v srpnu letošního roku jsme věděli, že sami v expozici nezůstanou. Nicméně jsme jim museli dopřát prostor pro zabydlení a nám chovatelům prostor pro poznání nových chovanců. Během měsíce seznamování se se zvířaty, tak i s expozicí, jsme odhalili problém s topením. To nebylo schopné vytopit expozici na požadovanou teplotu.Oprava topného zařízení, kdy jsme museli damany na dva dni vystěhovat, byla využita na úpravu expozice pro další chovance – komby senegalské. Do expozice jsme přidali husté větve a budky pro komby. Největší problém byl – jak vyřešit krmení komb? Zatímco aktuální obyvatelé damani jsou téměř výlučně listožraví, komby…

Trhání zubu kuskuse novoguinejského

Trhání zubu kuskuse novoguinejského

V Plzni jsou kuskusové dlouholetými chovanci. Návštěvníci je mohou vidět v noční expozici , která je trochu ukryta za občerstvením „Zobání U zoborožce“, kde jsou chováni spolu s klokánky králíkovitými. Oba tyto druhy úspěšně množíme. Poslední mládě kuskuse novoguinejského je samička z loňského roku.Nyní chováme čtyři zvířata – tři samice a jednoho samce. Právě u samce jsme si při korektuře drápu všimli zčernalého předního řezáku. Veterinář rozhodl o vytrhnutí, aby případný zánět neohrozil zdraví zvířete. Celý zákrok probíhal v kompletní anestezii. Před vytržením zubu bylo provedeno rentgenové vyšetření. Následný zákrok trval bezmála hodinu, jelikož rána…

Vyšetření samice hrabáče kapského

Vyšetření samice hrabáče kapského

Hrabáče kapské chováme od loňského roku. Aktuálně máme dvě samice – matku s dcerou. Mladší z nich Sabi jsou 3 roky, její matce Curly je 18 let. Curly před pár měsíci začaly trápit problémy se zuby. Byť jsou hrabáči kontaktní zvířata, vyšetření zubů se musí provádět v anestezii. Při uspání bylo zjištěno, že jí jeden zub zcela chybí a v čelisti je zánět. Měsíc po tomto zákroku jsme podávali léky a nyní je zánět pryč a zub dorůstá. Při prohlídce se odebrala krev a udělalo se sonografické vyšetření. Sonografické vyšetření ukázalo také zánětlivé změny na děloze. Na zánět byla aplikována antibiotika a určitě bude muset proběhnout další kontrola. Hrabáči se…

Čipování mláďat komby senegalské

Čipování mláďat komby senegalské

Komby senegalské jsou v Plzni chovány již řadu let. Spolu s kombou Garnettovou představují zástupce poloopic pevninské Afriky. Živí se pestrou škálou potravy od ovoce přes hmyz až po květy či jiné bezobratlé. Do konce loňského roku byly komby senegalské chovány v expozici africké noci, kde uvolnily místo vzácným damanům pralesním. Nyní jsou v chovatelském zázemí a je v plánu je umístit do expozice k damanům stromovým na žirafím pavilonu. Tento malý druh komby se v naší zahradě od roku 2018 pravidelně množí. Od roku 2018 se nám narodilo pět mláďat. Kromě prvního (ze tří porodů) se jednalo o dvojčata. Jelikož jsou mláďata v určitém věku vyháněna…

Odchov u nejmenších poloopic v zoo

Odchov u nejmenších poloopic v zoo

Naše zahrada chová aktuálně 4 taxony (maki Goodmanův, maki Ganzhornův, maki trpasličí a maki tlustoocasý) čeledi makiovitých. Tyto malé, noční poloopice jsou výlučně endemité Madagaskaru. U nás je můžete pozorovat ve stejnojmenném pavilonu v jeho noční části. Živí se plody ale také hmyzem. Jelikož plzeňská zoo vede pro tyto druhy plemennou knihu, musela na začátku tohoto roku přijmout 11 zvířat druhu maki Goodmanův. Tato zvířata pochází z univerzity v Hannoveru, kde rušili jejich stávající chov. Příchov velkého počtu nových zvířat nám umožnil sestavit nové chovné páry zahrnující i naše zvířata.Protože je u maki značná sezónnost (v našich podmínkách je reprodukční…

Mláďata moka skalního

Mláďata moka skalního

Již od roku 1999 chová naše zahrada zajímavého jihoamerického, morčeti příbuzného, hlodavce s názvem moko skalní. Tento chov je od samého začátku velmi úspěšný a po více než 20 let zásobuje Evropu svými odchovy. V minulosti byla moka vystavována v expoziční části zoo, nyní jsou bohužel chována jen v chovatelském zázemí. Zde se stále úspěšně množí. Aktuálně máme dvě chovné skupiny, celkem o deseti zvířatech, a mláďata. Moka se v přírodě živí zejména listím stromů a pupeny, výjimečně plody. V zoo se snažíme jim jídelníček co možná nejvíce připodobnit tomu přirozenému. Proto dostávaní celé větve s listím – tzv okus, a to až na pár zimních…

Odchov koček palawanských

Odchov koček palawanských

Dne 31. května 2020 porodila na chovatelském zázemí kočka palawanská (Prionailurus bengalensis heaneyi) dvě koťata. Tyto kočky chováme v párech, avšak v době blížícího se porodu je rozdělujeme kvůli agresi kocourů vůči koťatům.Palawanské kočky jsou v Plzni chovány od roku 2014, kdy přišla první zvířata. Prvního porodu jsme se dočkali v roce 2018, prvního úspěšného odchovu pak v únoru 2019. Aktuálně chováme v zoo 8 zvířat, z toho – 2 chovné páry, jeden sourozenecký pár (náš odchov z roku 2019) a nejmladší květnové přírůstky. Při kontrole na začátku srpna jsme zjistili, že jde o samce a samici. Tato koťata pro nás mají velkou cenu, neboť jsou…

Dovoz damanů stromových

Dovoz damanů stromových

Damany stromové (Dendrohyrax arboreus) chovala naše zahrada naposledy v roce 2015. Po pětileté pauze byl chov obnoven dovozem zvířat z ostravské zoologické zahrady. Dne 4. srpna 2020 dorazili dva samci tohoto druhu. Jedná se o plánovanou spolupráci se Zoo Ostrava navazující na dovoz damanů pralesních (Dendrohyrax dorsalis). Ti přišli do Plzně v lednu letošního roku a jedná se o chovný pár, který můžete vidět v pavilonu afrických savců. Damani stromoví vystřídali ovíječe filipínské v průchozí části mezi pavilonem žiraf a nosorožců. Nově příchozí druh damanů rozšířil kolenci těchto malých příbuzných slonů na aktuální 4 chované druhy. Zbývajícími jsou…

Na statku Lüftnerka bylo otevřeno nové dětské hřištěNa půdě horní budovy z roku 1829 vzniklo… číst dále
Expozice Filipíny přináší do Zoo Plzeň motýly a krokodýly• v expozici žijí krokodýli… číst dále
Zajímají vás novinky u zvířat, jak je vidí a prožívají jejich ošetřovatelé a zoologové?… číst dále
ObčerstveníObčerstvení GiftshopGiftshop WebkameryWebkamery PřírůstkyPřírůstky Veřejná krmeníVeřejná krmení Sponzoring a adopceSponzoring a adopce
Otevírací doba

březen–říjen: 8.00–19.00  (pokladna do 18:00)
listopad–únor: 9.00–17.00  (pokl. do 16:30)

Otevřeno 365 dní v roce včetně svátků, Vánoc a Nového roku! (DinoPark otevřen pouze od dubna do října). Více zde.

Najdete nás zde.

Vstupné

Zoologická a botanická zahrada (Zoo):

dospělí:220 Kč
děti, studenti, senioři:      160
rodiny (2+2):                      720

Zoo + DinoPark (pouze duben–říjen):

dospělí:390 Kč
děti a studenti:290 Kč
rodiny (2+2):                      1270 

Podrobné vstupné a slevy zde.

Počasí v Plzni
Lemur
Facebook ZOOZoo
Facebook Akva-TeraAkva-Tera
Youtube
Instagram
Tripadvisor