Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sledujte naše videa na YouTube ZOO Plzeň na TripAdvisor
Vyberte si jazyk
Česky English Deutsch Française По-ру́сски
Zapnout zvuk

ÚVODNÍ STRANA - NOVINKY - AKCE - KRAJSKÁ ENVIRONMENTÁLNÍ KONFERENCE 2018

Krajská environmentální konference 2018

Vážené dámy, vážení pánové,
ředitelé škol a školských zařízení, koordinátoři environmentální výchovy, vyučující přírodovědně zaměřených předmětů a další zájemci
s nadcházejícím novým školním rokem si Vás dovolujeme opět pozvat na odbornou environmentální konferenci, letos na téma
Ochrana přírody a její formy – člověk nejen jako nepřítel přírody, ale i její ochránce.
Krajská environmentální konference pro pedagogické pracovníky
pořádaná Plzeňským krajem, Fakultou pedagogickou ZČU, Sdružením přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS a Zoologickou a botanickou zahradou města Plzně
se uskuteční
dne 20. září 2018 v Environmentálním centru Lüftnerka v Zoologické a botanické zahradě města Plzně
Konference se koná pod patronací radní Plzeňského kraje pro životní prostředí a zemědělství Mgr. Radky Trylčové.


Program:
8,00 – 8,10 Prezence
8,10 – 8,20 Uvítání (nad šálkem kávy a zákuskem), úvodní slovo, program
konference
8,20 – 9,05 Systém ochrany přírody, od ochranářského managementu k 
divočině
Přednášející: RNDr. Tomáš Peckert, Ph. D. ředitel odboru,
Regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti Český les
9,05 – 9,50 Český svaz ochránců přírody – nadšení přeměněné ve skutky
Přednášející: Jakub Hromas, člen předsednictva Ústřední výkonné
rady ČSOP, předseda ZO ČSOP Šumava
Přestávka
10,00 – 10,45 Koncepce ochrany přírody v Plzeňském kraji, „krajský pohled“
na problematiku Národního parku Šumava
Přednášející: Mgr. Radka Trylčová, radní PK pro oblast životního

10,45 – 11,30 Zkušenosti z ochrany přírody a krajiny a environmentální
výchovy v Bavorsku, aplikace zkušeností z environmentální
výchovy dětí do našich podmínek
Přednášející: Johanes Matt, zástupce ředitele Přírodního parku
Bavorský les, Mgr. Vladislav Houda, předseda AKTIVITY PRO, o. s.
Plzeň
Přestávka
11,40 – 12,25 Podíl zoologických zahrad na záchraně živočišných druhů
ohrožených vyhubením v místech jejich výskytu – záchrana
zmije Latifovy s výskytem v íránském údolí Lar
Přednášející: Jan Dohnal, herpetolog Zoologické a botanické zahrady
města Plzně, organizátor záchranného projektu
12, 25 – 13,10 Podíl zoologických zahrad na záchraně živočišných druhů
ohrožených vyhubením – záchrana v péči člověka – záchrana
nosorožce indického,
Přednášející: Robert Bultas, ošetřovatel – Zoologická a botanická
zahrada města Plzně
Prostor pro dotazy a diskusi bude v rámci jednotlivých přednášek
13,10 Zakončení konference
Pro zájemce po přednáškách návštěva chovatelského zázemí nosorožce indického – jediného jeho chovu v ČR.

Konference je akreditovaná ministerstvem školství, každý účastník obdrží osvědčení o absolvování konference.

Každý účastník získá:
- seznam organizací v PK poskytujících environmentální vzdělávání pro
školy s kontakty
- základní údaje o trvale udržitelném rozvoji s příslušnými webovými
odkazy
- základní údaje o významu biodiverzity s příslušnými webovými odkazy
- základní fakta z jednotlivých přednášek

Organizační informace:
1) Účastník neplatí vzhledem k podpoře konference Plzeňským krajem žádný účastnický poplatek, neplatí ani vstupné do areálu Zoologické a botanické zahrady města Plzně.
2) Cestovní výdaje jdou na vrub vysílající organizace nebo účastníka.
3) Máte-li o účast na konferenci zájem, vyplňte přihlášku a pošlete ji nejpozději do 18 září elektronicky na adresu: zooluftnerka@seznam.cz.
4) Počet míst není neomezený, proto se svým přihlášením neotálejte.
5) Při větším počtu přihlášených, než je kapacita sálu, bude přihlédnuto k datu odeslání přihlášky a o této skutečnosti budete informováni.
6) Zaslané přihlášky se považují za závazné. Pokud by došlo z Vaší strany k nějaké změně,
prosíme o její urychlené oznámení, aby nebylo blokováno místo jiného zájemce.
7) Chcete-li potvrdit doručení žádosti, učiňte tak přes nastavení automatického potvrzení příjmu
emailu..
8) Kontakt pro získání dalších informací:

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace
Pod Vinicemi 9 301 01 Plzeň
Ing. František HYKEŠ, kurátor konference
606 629 395 hykes@plzen.eu

 

Závazná přihláška

Přihlašuji se závazně k účasti na krajské environmentální konferenci pro pedagogické pracovníky

konané dne 20. září 2018
v Environmentálním centru Lüftnerka

Jméno a příjmení, titul:


Organizace:


Adresa:


Kontakt:


Datum narození (povinný údaj pro vystavení akreditovaného osvědčení):


Přihlášku, prosíme, zašlete v elektronické podobě - jednejme ekonomicky a ekologicky!
Adresa:
zooluftnerka@seznam.cz

POSLEDNÍ TERMÍN K REGISTRACI: 18. ZÁŘÍ!

Vyplněním přihlášky souhlasí přihlašovaný s použitím uvedených osobních údajů pro akreditační osvědčení .

Jak se do Environmentálního centra Lüftnerka dostanete?
Ke vstupu na konferenci, prosíme, použijte z organizačních důvodů pouze
společnou pokladnu ZOO – Dinopark na Vinicích.
Automobilem:
Po výpadovce na Karlovy Vary, za křižovatkou směr Plasy, Kaznějov, Žatec (odbočují též tramvajové koleje) po cca 200 m první odbočkou na světelně řízené křižovatce vlevo - směr sídliště Vinice a hned další odbočkou opět vlevo (před sídlištěm) a poté vpravo na parkoviště u horní pokladny Zoologické a botanické zahrady m. Plzně a DinoParku.
MHD:
Lze jet tramvají č. 4 nebo 1, výstupní stanice u lékařské fakulty. Ze zastávky západním směrem k Lochotínskému pavilónku a dále po asfaltové cestě nad Lochotínským parkem ke společné pokladně ZOO – DinoPark. (cca 10 minut chůze).
Výhodnější je použít autobusový spoj č. 41 směr sídliště VINICE a vystoupit na konečné stanici. Poté sejít východním směrem ke společné pokladně ZOO - DinoPark. K nástupu doporučujeme zastávky u centrálního autobusového nádraží v Husově tř. nebo na přestupním uzlu Sady pětatřicátníků (u hlavní pošty). Spoje jezdí v intervalech 10 až 15 minut!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryba

DESIGN ALEXANDR VACEK

EAZA Oficiální informační server města Plzně Unie českých a slovenských zoologických zahrad Unie botanických zahrad České republiky BGCI