Návštěvní řád

Vítejte, chcete-li v Zoo a BZ strávit příjemné chvíle, prosíme, dodržujte tyto pokyny:

Návštěvník je oprávněn vstoupit do Zoo a BZ pouze k tomu určeným vstupem a rovněž ji stejným způsobem opustit. Po celou dobu návštěvy musí mít u sebe platnou vstupenku (či jiný doklad opravňující návštěvníka ke vstupu – např. permanentní vstupenku), jíž se návštěvník prokáže při kontrole. Její  ztráta znamená možnost vypovězení návštěvníka z areálu Zoo a BZ.
————
Dítěti ve věku do 12 let je umožněn vstup pouze v doprovodu osoby starší 18 let (rodič, pedagogický dozor). Tato osoba je plně odpovědná za dodržování bezpečnostních pravidel, vyznačených zákazů a návštěvního řádu dítětem (včetně bezpečného užívání zábavných zařízení).
————
Návštěvníci Zoo a BZ (včetně rodinných příslušníků zaměstnanců Zoo a BZ) se mohou volně pohybovat pouze po vyznačených a upravených cestách. Vstup do ostatních prostorů mimo vyznačené komunikace je zakázán.
————
Do Zoo a BZ se nesmí vstupovat s nafukovacími balónky, drony, jakýmikoliv zbraněmi, se psy a jinými zvířaty. V areálu je zakázáno pohybovat se na kolečkových bruslích, skateboardu, koloběžce a bicyklu nebo zvířatech, s výjimkou dětí do 5 let, těm jsou povoleny odstrkovadla a malé koloběžky (poháněné lidskou silou). Přeprava po areálu Zoo a BZ na nemotorovém a jednostopém vozidle je umožněna pouze pracovníkům Zoo a BZ. Jakékoliv jiné prostředky s vlastním i mechanickým pohonem (vč. elektrokoloběžek a elektrokol) jsou přísně zakázány!
————
Na území Zoo a BZ není povolen vstup osobám vykazujícím zjevné známky opilosti, nebo požití omamných a psychotropních látek. Takové osoby mohou být ze Zoo a BZ vykázány okamžitě bez náhrady. Stejný postup může potkat návštěvníky krmící zvířata.
————
Na území Zoo a BZ je přísně zakázáno rušit chovaná i volně žijící zvířata, dotýkat se zvířat (vyjma dětského hladicího koutku) a sbírat vejce. Je zakázáno znečišťovat areál Zoo a BZ, trhat květiny, poškozovat porosty a sbírat plody.
————
Pozor! Dbejte zvýšené opatrnosti. V Zoo a BZ jsou některé expozice ohraničené elektrickými ohradníky. Ty zvířata chrání před predátory nebo před únikem zvířat z výběhů.

Obzvláště přísně je zakázáno:

  • krmení zvířat (s výjimkou granulí z krmných automatů určených pro vybrané skupiny zvířat),
  • používání zábavné pyrotechniky a jiných prostředků vyvolávajících hluk nebo jinak nebezpečných pro ostatní osoby nebo zvířata,
  • přelézání ohrad a elektrických ohradníků, zábradlí či jiných bariér a vstup do bezprostřední blízkosti zvířat mimo speciálních expozic k tomu přizpůsobených (hladicí koutek, ostrov lemurů),
  • házení jakýchkoliv předmětů do voliér, klecí a výběhů, zvláště pak na zvířata,
  • předávání jakýchkoliv předmětů zvířatům do voliér, klecí a výběhů.
  • lezení na sochy, skulptury, kameny a jakékoliv jiné předměty, které k tomu nejsou vysloveně určené
  • vykonávat potřebu mimo toalety (platí i pro malé děti)

————
Informace návštěvníkům podávají všichni zaměstnanci Zoo a BZ, obsluhy pokladen nebo recepce ve správní budově (Lochotínský amfiteátr). Zde se také hlásí všechny mimořádné události. Zoo a BZ nezodpovídá za úraz návštěvníků, pokud si zranění přivodí porušením návštěvního řádu, opilostí, nebo požitím omamných a psychotropních látek. Při vzniku každého úrazu je návštěvník povinen tuto skutečnost hlásit na hlavní pokladně nebo recepci (hlavní vstup do správní budovy Zoo a BZ) a vyčkat dalšího postupu (zejména přivolání rychlé lékařské pomoci, sepsání záznamu o úrazu).
————
Porušením tohoto návštěvního řádu, zákazů a pokynů (i ústních – zaměstnanci Zoo a BZ a pracovníků bezpečnostní agentury) ztrácí návštěvník právo dalšího pobytu v Zoo a BZ.
————
Zakoupením vstupenky se každý návštěvník zavazuje řídit se Návštěvním řádem a respektovat jej po celou dobu pobytu v Zoo a BZ.
————
Některé prostory v areálu zahrady jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem.
————
Ve všech vnitřních prostorách a areálech Zoo a BZ města Plzně, příspěvkové organizace jsou zakázány veškeré sbírky, reklamní a propagační akce, ochutnávky, rozdávání letáků nebo propagace jakéhokoliv zboží nebo cizí akce, pokud nejsou předem domluveny a se Zoo a BZ města Plzně, příspěvkovou organizací, smluvně podloženy.
————
Zákaz kouření v celém areálu zoo, mimo vyhrazená, zřetelně označená místa!
————
Návštěvník svým vstupem do areálu zoo dává svolení s užitím fotografické podobizny nebo zvukového, obrazovězvukového či obrazového záznamu své osoby, který může být pořízen v průběhu jeho přítomnosti v areálu k propagačním účelům zoo, a to bez jakéhokoliv nároku na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Osoby pořizující výše uvedené záznamy jsou vždy viditelně označeny.

Děkujeme za Vaši návštěvu.


Zoo-vláček jezdí k zoo i v roce 2024, beze změn... číst dále
Novinkou letošní sezóny je pavilon gueréz  číst dále
V srpnu si na amfiteátru zavzpomínáme na tramskou éru číst dále
Zveme Vás do samostatné expozice Akva Tera v centru Plzně. číst dále
ObčerstveníObčerstvení GiftshopGiftshop WebkameryWebkamery PřírůstkyPřírůstky Veřejná krmeníVeřejná krmení Sponzoring a adopceSponzoring a adopce
Otevírací doba

březen–říjen: 8.00–19.00  (pokladna do 18:00)
listopad–únor: 9.00–17.00  (pokl. do 16:30)

Otevřeno 365 dní v roce včetně svátků, Vánoc a Nového roku! (DinoPark otevřen pouze od dubna do října). Více zde.

Najdete nás zde.

Vstupné

Zoologická a botanická zahrada (Zoo):

dospělí:220 Kč
děti, studenti, senioři:      160
rodiny (2+2):                      720

Zoo + DinoPark (pouze duben–říjen):

dospělí:390 Kč
děti a studenti:290 Kč
rodiny (2+2):                      1270 

Podrobné vstupné a slevy zde.

Počasí v Plzni
Lemur
Facebook ZOOZoo
Facebook Akva-TeraAkva-Tera
Youtube
Instagram
Tripadvisor