Chci pomoci přírodě

Zoo a botanická zahrada města Plzně získala v roce 2022 i díky Vám finanční budget na realizaci záchranných projektů, které dlouhodobě podporuje. Různými cestami doputoval na speciální sbírkový účet 1 215 880,11 Kč. Hlavní podíl financí pochází z ochranářského tarifu vstupného Help Nature (704312,-), dále je to díky práci zaměstnanců, nadšenců a studentů v Záchranářském středisku, při ochranářských akcích a darům do kasiček (263026,-), také díky přímým darům na sbírkový účet a platbou přes QR kódy (201960,-) a nakonec jsou to příspěvky na konkrétní projekty skrze variabilní symboly (91831,-).

Peníze byly rozděleny na základě vnitřní směrnice č. 105 mezi tyto záchranné projekty a mohou pomáhat přírodě:

ČR, Odchov a repatriace ohrožených druhů – sýček obecný / 38 % 

V roce 2022 jsme pokračovali společně se ZO ČSOP Spálené Poříčí, KÚ PK a ČZU Praha v projektu repatriace sýčka obecného (Athene noctua) metodikou usazení chovných párů odchovaných v lidské péči ve stávajících 6 vypouštěcích hnízdních voliérách a v jedné nově vybudované voliéře. K hnízdění došlo u 6 párů, od 5 párů bylo vyvedeno celkem 16 mláďat. Vypuštěno bylo 27 ptáků, telemetricky bylo označeno a sledováno 22 ptáků (9 adult., 13 juv.). Necháváme zpracovávat analýzy potravy z vývržků již volně žijících vypuštěných sýčků. 7 chovných párů sýčků bylo poskytnuto LBV Cham do voliér v Bavorsku, vybudovaných v okrese Cham podle doporučení naší projektové skupiny. Velkým problémem pro vypuštěné ptáky jsou stále všude zmiňované tzv. antropogenní pasti (otevřené komíny, nezajištěné sudy s vodou, roury …) a škodná, především kunovité šelmy. Půlka příspěvku bude použita na výrobu velmi důležitých propagačním materiálů na podporu všech projektů.

ČR, Ochrana zvláště chráněných druhů rostlin / 7 %

Přírodě jsme také mohli vrátit 99 jedinců vzácného koniklece otevřeného (Pulsatilla patens), původem z Líšnice. Příběh začíná v DZ Průhonice, odkud byl poslední opomíjený květináč s těmito půvabnými květinami přesunut do Zoo a BZ Plzeň. Z jejich semen zahradnice v Plzni napěstovaly mnoho rostlin a některé z nich mohly být po dvouleté péči vráceny přírodě. První skupinu jsme společně s pracovníky AOPK, BZ Praha, Odboru Ochrany přírody HM Prahy, Fakulty lesnické a dřevařské ČZU Praha, VÚ rostlinné výroby a BÚ AV ČR vysadili přímo v Praze, druhou pak ve spolupráci s AOPK, CHKO Český Kras a Spolkem Třesina na vytipovanou lokalitu v Hostimi u Berouna. Většina rostlin přežila a jsou nadále sledovány.

Ázerbajdžán

Do projektu ,,Re-introduction in Caucasus“ jsme mohli poskytnout dalšího odchovaného zubra evropského (Bison bonasus) v plzeňské zoo. Tentokrát jsme do NP Shahdag vypravili dvouletou samici Onicu. Projekt koordinuje Tierpark Berlín, který vždy nejprve zvířata z evropských zoo převezme a odtud putují do Ázerbajdžánu. Onika následovala plzeňského samce Onyho, který se již v NP aklimatizoval v minulém roce.

Filipíny, Talarak / 10 %

Nadace Talarak na ostrově Negros, pokračuje v úsilí zachránit co nejvíce kriticky ohrožených endemických druhů. Historicky první úspěšná repatriace odchovaných zoborožců rýhozobých (Penelopides panini), holubů negroských (Gallicolumba keayi), prasat visajanských (Sus cebifrons) a sambarů skvrnitých (Rusa alfredi) proběhla právě v letošním roce. Sen se proměnil ve skutečnost a první zvířata odchovaná v Záchranném centru Talarak a dalších centrech byla v roce 2021 vypuštěna do Danapa Nature Reserve (Bayawan) o rozloze 300 ha. Zvířata jsou nepřetržitě monitorována. Kamerový systém již zaznamenal první interakce mezi kopytníky, skryté, zatím nepozorované druhy a dokonce první odchovaná mláďata.

Borneo, Pesisir Balikpapan / 6 %

Projet na záchranu Zátoky nosatých opic běží bez mála již dvacátým rokem. Za tu dobu jsme tam přišli o hodně lesa, ale je skvělé vidět, že se tempo odlesňování velmi významně zpomalilo, rozloha chráněného území se zvětšila, veřejnost i vláda sleduje a aktivně reaguje na naše zprávy o ničení pobřežních lesů, že se podařilo zastavit výstavbu několika továren i šíření plantáží, dokonce i zpřísnit mezinárodní regulace pro zpracovatelský průmysl palmového oleje, a v neposlední řade zajistit i to, ze populace kahau nosatých v Balikpapanském zálivu i nadále zůstává početná a stabilní. Slušně jsme rozjeli také vzdělávání dětí a široké veřejnosti, což při ochraně přírody velmi důležité.

Senegal, Derbianus / 8 %

V současné době žije v rezervaci Bandia přes sedmdesát antilop Derbyho. Období dešťů, které je v Senegalu od července do září, je každým rokem vystřídáno dlouhým obdobím sucha. Kvůli omezenému prostoru oplocené rezervace i klimatické změně je potřeba každý rok antilopy Derbyho v období sucha přikrmovat, zejména arašídovou slámou, peletami a lusky druhu Faidherbia albida. Antilopy dostávají také minerální lizy. Přikrmování antilop vede nejen k lepší tělesné kondici zvířat a jejich reprodukci, ale umožňuje i pravidelný monitoring zvířat na krmných místech a kontrolu jejich zdravotního stavu. Půlka příspěvku podpoří také monitoring antilop Derbyho v divočině Národního parku Niokolo Koba, kterou provádí organizace Pantera Senegal.

ČR, Ochrana chřástala polního / 4,5 %

V roce 2022 byla celková zjištěná početnost na Šumavě 28 samců, což je nepatrný nárůst proti 2021, z dlouhodobého hlediska je početnost pod dlouhodobým průměrem. Hlavním cílem mapování je vedle výzkumu přežívání a věkové struktury ptáků, prioritně ochrana hnízdišť. Přímo po monitoringu byla zajištěna územní ochrana 3 lokalit na Šumavě. Výsledky mapování budou ve spolupráci se Správou NP a CHKO Šumava použity v plánování managmentu na lokalitách chřástala a při územním plánování. Ve Slavkovském lese byla početnost 9 samců, což je další pokles, který je trvalý. Výsledky s doporučením byly předány Správě NP a CHKO Šumava i Slavkovský les.

ČR, Zachraň karase! / 5 %

Tento projekt realizuje Biologické centrum Akademie věd České republiky, Česká zemědělská univerzita v Praze a Zoo Praha. V roce 2022 se připojila také plzeňská Zoo a BZ vizuálním zhodnocením populace karase obecného (Carassius carassius) v areálu zahrady, následovalo odebrání DNA a dále vzorkování 17 lokalit v rámci Plzeňského kraje. Bylo nalezeno 6 lokalit, kde se karas obecný ještě vyskytuje (u poloviny z nich ho již vytlačuje karase stříbřitý). V zahradě vznikly 2 tůně pro chov a odchov mláďat geneticky čistých karasů obecných. Populace karase obecného v Plzeňském kraji je v porovnání s jinými kraji zatím v lepším stavu, nicméně je třeba přistoupit k ochraně karase obecného aktivně a založit záchranné lokality pro zbývající populace. Více též budeme vědět po provedení genetických testů.

ČR, Zamenis / 14,5 %

Užovka stromová (Zamenis longissimus), lidově zvaná Eskulap, je naším největším a nejvzácnějším hadem. Na poměrně malém území v okolí Stráže nad Ohří se nachází jediná populace tohoto druhu v Čechách, izolovaná stovky kilometrů od ostatních příslušníků téhož druhu. Tato populace je bohužel nejen velmi jedinečná, ale také velmi ohrožená. Ochranou tohoto kriticky ohroženého druhu se zde od roku 2006 zabývá spolek Zamenis. V rámci péče o stávající lokality užovky stromové je nutné doplnění technického materiálního zázemí – nářadí a zahradní techniku a podpořit správu vybraných lokalit (výřez, štěpkování, práce techniky) dodavatelsky formou služby. Tato forma je zvolena nejen s ohledem na větší potřebu aktivních zásahů do biotopů než umožňuje časová i organizační kapacita spolku Zamenis, ale také kvůli žádoucí podpoře místních zemědělců či obyvatel při jejich zapojení do péče o krajinu a biotop užovky stromové. Nedílnou součástí projektu je osvěta veřejnosti a propagace projektu.

 

 


Ukrajina, Zoo Charkov / VS - 76818,44 Kč

Válečný konflikt na Ukrajině způsobil těžké časy. Plzeňská zoo a BZ sice není humanitární organizace, přesto se také přidala k pomoci. Vybírá příspěvky na pomoc válkou zasažené Zoo Charkov na Ukrajině. Celou sezónu přispívala široká veřejnost do skleněné kasičky na vyhlídce u hrošíků. Dárci mohou také přispět přímo na sbírkový účet nebo skrze konkrétní QR kód. Číslo sbírkového účtu je vedeno u ČSOB č. 269309764/300; VS 201617.

Věda a výzkum

Nedílnou součástí ochrany přírody je výzkum v přírodě. Bez monitoringu, inventarizace, mapování, sběru vzorků, semen a dalších by nebylo možné přírodu chránit. Zaměstnanci Zoo a BZ ve spolupráci s vědeckými institucemi prováděli výzkum v Hondurasu, na Jávě, ale také v České republice.

Jáva, Tanduk Satu / 7 %

Po dvouleté pauze, kterou způsobila pandemie Covid-19, se opět vypravil na ostrov Jáva v Indonésii zoolog, Ing. Ondřej Trávníček. Odletěl pokračovat v projektu Tanduk Satu, který realizuje ve spolupráci s univerzitou Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang a Repti Planet od r. 2020. Ondřej strávil 22 dní s univerzitním týmem, se kterým získával data a informace o tamní herpetofauně. Svůj pobyt začal na půdě zmíněné univerzity, kde na 200 studentů seznámil s plzeňskou zoo a botanickou zahradou, ale také s expedicí do Arizony. Poté následovala terénní práce. Doufáme, že spolupráce bude nadále pokračovat dle stanoveného plánu.

 

Děkujeme VÁM VŠEM, kteří pomáháte s námi! Moc si toho vážíme.

  


 

Zoo-vláček jezdí k zoo i v roce 2024, beze změn... číst dále
V sobotu 25.5. oslavíme v Zoo a BZ den dětí číst dále
V srpnu si na amfiteátru zavzpomínáme na tramskou éru číst dále
Zveme Vás do samostatné expozice Akva Tera v centru Plzně. číst dále
ObčerstveníObčerstvení GiftshopGiftshop WebkameryWebkamery PřírůstkyPřírůstky Veřejná krmeníVeřejná krmení Sponzoring a adopceSponzoring a adopce
Otevírací doba

březen–říjen: 8.00–19.00  (pokladna do 18:00)
listopad–únor: 9.00–17.00  (pokl. do 16:30)

Otevřeno 365 dní v roce včetně svátků, Vánoc a Nového roku! (DinoPark otevřen pouze od dubna do října). Více zde.

Najdete nás zde.

Vstupné

Zoologická a botanická zahrada (Zoo):

dospělí:220 Kč
děti, studenti, senioři:      160
rodiny (2+2):                      720

Zoo + DinoPark (pouze duben–říjen):

dospělí:390 Kč
děti a studenti:290 Kč
rodiny (2+2):                      1270 

Podrobné vstupné a slevy zde.

Počasí v Plzni
Lemur
Facebook ZOOZoo
Facebook Akva-TeraAkva-Tera
Youtube
Instagram
Tripadvisor