Krajská environmentální konference 2021 - aktualizované info

Rezervujte si čas na podzimní krajskou environmentální konferenci pro pedagogické pracovníky!

AKTUALIZOVANÝ PROGRAM A PROPOZICE 


Už jste přihlášeni na krajskou pedagogickou konferenci 23. září?
Vážení, na krajskou environmentální konferenci, konanou 23. září, je ještě stále možnost se přihlásit. Využijte toho, i proto, že na její úvod byla aktuálně vložena informace o revizi rámcových vzdělávacích programů (RVP).

Vážení pedagogové se specializací na environmentální výchovu, přírodovědné předměty i další zájemci
dovolujeme si Vás pozvat na tradiční podzimní environmentální konferenci. Uskuteční se 23. září v aule Fakulty pedagogické ZČU ve Veleslavínově ul. Vše potřebné se dozvíte z níže uvedeného programu a instrukcí. Budeme velice potěšeni, pokud Vás téma konference osloví, budete ho pokládat za přínosné ve Vaší práci a 23. září se s Vámi sejdeme při panelové diskusi.
Veškeré informace na webových stránkách Zoo a BZ Plzeň:
www.zooplzen.cz

Krajská environmentální konference
pro pedagogické pracovníky – září 2021
Pořadatelé: Fakulta pedagogická ZČU, Národní pedagogický institut ČR, pracoviště Plzeň, Plzeňský kraj, Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS, z.s., Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Letošní téma Biodiverzita, její význam pro přírodu a člověka – nakolik se jí daří zachovat
Termín konání: čtvrtek 23. září 2021


Místo: Plzeň, hlavní budova Fakulty pedagogické ZČU ve Veleslavínově ul.


Program:
8,00 – 8,10 hod. Prezence
8,10 – 8, 55 Uvítání (nad šálkem kávy a zákuskem), aktuální informace o revizi
RVP
Se začátkem školního začíná MŠMT revizi RVP. Nejedná se o nic menšího, než o to, jak se bude učit na školách v následujících letech. Konferenci proto zahájí yystoupení PhDr. Martiny Tóthové - tajemnice expertního panelu , který na revizích pracuje. Dr. Tóthová je zároveň vedoucí skupiny, jež v rámci expertního panelu řeší průřezová témata. Nebude proto chybět ani aktuální informace k environmentálnímu vzdělávání.

9,00 hod. Zahájení diskusního panelu. – moderuje prof. Michal Mergl,
proděkan, Fakulta pedagogická ZČU

Pozvání přijali:
RNDr. Jiřří Sádlo,CSc., geobotanik – Botanický ústav AV ČR Průhonice
Ing. Jan Šíma - ředitel odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních úmluv, Ministerstvo životního prostředí ČR Praha
RNDr. Tomáš Görner, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha
Ing. Zdeněk Myslík, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, pracoviště Plzeň
RNDr. Romana Roučková, Správa Národního parku Šumava
Vlastimil Cihlář, Zoo a BZ m. Plzně (specialista na motýly)

13,00 – 14,00 Polední přestávka
14,10 Odpolední blok: Workshopy: Odborná didaktika v environmentální
výuce
Odborná garance: kolektiv didaktiků Fakulty pedagogické ZČU
Zakončení konference

Každý účastník obdrží certifikát v rámci akreditace Ministerstvem školství ČR
a základní fakta z konference

Stručná charakteristika témat diskusního panelu:
Biodiverzita - její definice, význam a z toho plynoucí nutnost její ochrany (pro přírodu, krajinu a jejich funkce, člověka a zachování životního prostředí, biodiverzita jako základ funkčních potravních řetězců a další aspekty této široké problematiky.
Rozšiřování biodiverzity je žádoucí, ovšem nikoliv prostřednictvím nepůvodních, natož invazních rostlinných a živočišných druhů – proč jsou v přírodě nežádoucí, jaká s nimi přicházejí problémy a rizika, ochrana před nimi.
Nepůvodní druhy – jev doprovázející lidstvo po staletí jako důsledek cestování, transportu zboží, snahy rozšířit evropskou květenu a faunu o cizokrajné zajímavé duhy – mnohdy ani nevíme, že druhy nejsou u nás původní, ale jsou to archeofyty –
např. kokoška, bodlák…
Ochrana původních druhů ohrožených vyhynutím – služba přírodě, zachování pro příští generace – proč vzácné druhy mizí i z chráněných lokalit, co to způsobuje, jak se „vyšším“ vlivům (změna klimatu, další vlivy) bránit, problematika návratu živočichů a rostlin do přírody, posilování původních populací – možné problémy a rizika
Soustavný úbytek motýlů – citelný průvodní jev současnosti: důvody, obrana, perspektiva


Organizační informace:
1) Účastník neplatí vzhledem k podpoře konference Plzeňským krajem a Ministerstvem životního prostředí ČR žádný účastnický poplatek.
2) Cestovní výdaje a výdaje na stravování s výjimkou ranního pohoštění jdou na vrub vysílající organizace nebo účastníka.
3) Máte-li o účast na konferenci zájem, vyplňte přihlášku a pošlete ji nejpozději do 20. září elektronicky na adresu: zooluftnerka@seznam.cz.
4) Počet míst není neomezený, proto se svým přihlášením neotálejte.
5) Při zájmu přesahujícím kapacitu sálu bude přihlédnuto k datu odeslání přihlášky a o této skutečnosti budete informováni.
6) Zaslané přihlášky se považují za závazné. Pokud by došlo z Vaší strany k nějaké změně, prosíme o její urychlené oznámení, aby nebylo blokováno místo jiného zájemce.
7) Chcete-li potvrdit doručení žádosti, učiňte tak přes nastavení automatického potvrzení příjmu emailu.
8) Kontakt pro získání dalších informací:
Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace
Pod Vinicemi 9 301 00 Plzeň
Ing. František HYKEŠ, kurátor konference
606 629 395 hykes@plzen.eu


¨

Závazná přihláška
Přihlašuji se závazně k účasti na krajské environmentální konferenci pro pedagogické pracovníky konané dne 23. září 2021v hlavní budově Fakulty pedagogické ZČU

Jméno a příjmení, titul:

Organizace:

Adresa:

Kontakt:

Datum narození (povinný údaj pro vystavení akreditovaného osvědčení):

Přihlášku, prosíme, zašlete v elektronické podobě - jednejme ekonomicky a ekologicky!
Adresa: zooluftnerka@seznam.cz
POSLEDNÍ TERMÍN K REGISTRACI: 20. ZÁŘÍ!
Vyplněním přihlášky souhlasí přihlašovaný s použitím uvedených osobních údajů pro akreditační osvědčení.

Jak se na Fakultu pedagogickou ZČU ve Veleslavínově ul. dostanete?
Jak jistě všichni víte, hlavní budova fakulty se nachází ve středu města nedaleko nám. Republiky a Sadů Pětatřicátníků. Této poloze odpovídá i snadná dostupnost MHD. Od vlakového nádraží a nového autobusového terminálu v jeho sousedství Vás k ní dovezou tramvajové linky 1 a 2 (výstup u hlavní pošty).
Použijete-li osobní automobil, počítejte s obtížným zaparkováním v centru města. Lze však použít nedaleké většinou volné parkovací domy u obchodního centra Plaza nebo na Rychtářce naproti Středisku volného času Radovánek nebo hotelu Mariot.

 

 

Zoo-vláček jezdí k zoo i v roce 2024, beze změn... číst dále
V sobotu 25.5. oslavíme v Zoo a BZ den dětí číst dále
V srpnu si na amfiteátru zavzpomínáme na tramskou éru číst dále
Zveme Vás do samostatné expozice Akva Tera v centru Plzně. číst dále
ObčerstveníObčerstvení GiftshopGiftshop WebkameryWebkamery PřírůstkyPřírůstky Veřejná krmeníVeřejná krmení Sponzoring a adopceSponzoring a adopce
Otevírací doba

březen–říjen: 8.00–19.00  (pokladna do 18:00)
listopad–únor: 9.00–17.00  (pokl. do 16:30)

Otevřeno 365 dní v roce včetně svátků, Vánoc a Nového roku! (DinoPark otevřen pouze od dubna do října). Více zde.

Najdete nás zde.

Vstupné

Zoologická a botanická zahrada (Zoo):

dospělí:220 Kč
děti, studenti, senioři:      160
rodiny (2+2):                      720

Zoo + DinoPark (pouze duben–říjen):

dospělí:390 Kč
děti a studenti:290 Kč
rodiny (2+2):                      1270 

Podrobné vstupné a slevy zde.

Počasí v Plzni
Lemur
Facebook ZOOZoo
Facebook Akva-TeraAkva-Tera
Youtube
Instagram
Tripadvisor