May Day 2022

Den pro přírodu, den pro karase obecného!

Připravujeme tradiční ochranářskou a charitativní akci May Day. První květen je již více než 15 let v plzeňské zoo dnem k výzvám, k zamyšlení, ale především k pomoci ohroženým druhům. Tradičně veřejnosti představujeme aktuální kampaně Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) ve spolupráci s nadšenými školami a ochranářskými spolky. Letos pozvání na akci obdržely také ochranářské organizace, které se snaží především o cílenou druhovou ochranu. A poněvadž v přírodě vše se vším souvisí, zdánlivá roztříštěnost témat nakonec vyústí k zásadnímu, a to k ochraně celých biotopů a přírodních společenstev, které je potřeba zachovat před úplným zánikem.

Tisková zpráva s podrobnostmi ke stažení

Dvouletá kampaň EAZA s názvem Which fish – Kdyby ryby (2020 – 2021) byla kvůli pandemii Covid-19 prodloužena. Hlavní smyslem kampaně je upozornit na drastický úbytek některých druhů ryb v přírodních ekosystémech na celém světě. Je třeba zamyslet se nad nutností udržitelného rybolovu, nad nutností udržitelného stravování, ale také chovatelství. Více informací na: https://whichfish.eu/.

Plzeňská Zoo a BZ se rozhodla pomoci jednomu kriticky ohroženému druhu domácí fauny, a to karasovi obecnému (Carassius carassius).

Našim hlavním počinem je upravení venkovního akvária vedle expozice Svět v podzemí, kde budou karasi obecní nasazeni pro chov v lidské péči, ale také pro osvětu. Veřejnost tam nalezne informace o Záchranném projektu. To je náš první krok. Dalším bude umístění násady karase obecného do dalších vhodných vodních ploch v zoo (u nosorožců se to nezdařilo, je tam masivně zastoupen invazivní karas stříbřitý). Zoo a BZ Plzeň by pak fungovala jako "záchranná stanice" pro západní Čechy. Peníze, které vybereme budou poskytnuty Biologickému centru AV ČR k podpoře projektu.

Zachraňme karase obecné! Záchranný projekt, ke kterému se Zoo a BZ Plzeň přidává ...
www.zachrankarase.cz.

Projekt na záchranu karase obecného spustila Akademie věd ČR, Česká zemědělská univerzita v Praze a Zoo Praha. Ryba, která u nás kdysi patřila k nejběžnějším, je podle odborníků nyní na pokraji vyhynutí. Přišla totiž o své původní biotopy a škodí jí také invazní druh – karas stříbřitý.
První fáze záchranné akce má čtyři cíle. Vědci chtějí zmapovat úbytek karase obecného a vytipovat zbytkové populace, které by bylo možné využít pro jeho návrat do krajiny. Také je třeba najít vhodné lokality pro vysazení těchto ryb a získat další informace o invazi karase stříbřitého v Česku. Lidé svá pozorování vyplní do dotazníku na webu zachrankarase.cz. Podle AV potrvá šetření od letošního září do srpna 2022. Respondenti obdrží na e-mail výsledky průzkumu a zúčastní se soutěže o drobné ceny.
“Za mého dětství bylo na návesních rybníčcích těžké chytit jinou rybu než karase obecného,” poznamenal autor projektu, hydrobiolog Marek Šmejkal z Biologického centra AV. Karas se hodně vyskytoval i ve slepých ramenech řek a tůní kolem toků. Často také zůstal jediným druhem ve stojaté vodě s nedostatkem kyslíku nebo v zanesených nádržích a tůních. Tato ryba totiž umí na dlouhou dobu přepnout na bezkyslíkatý metabolismus. Přežije tak i v zabahněných tůních pokrytých ledem a sněhem, kde v zimě kyslík rychle a na dlouho dochází.
Na přelomu tisíciletí však populací karase výrazně ubylo. “Karas obecný se z důvodů vymizení jeho přirozeného biotopu, což byly převážně dolní toky řek, stěhoval do náhradního prostředí, do rybníků, rybníčků, zatopených těžebních jam a podobně. Teď už se nemá kam stěhovat a vymírá,” vysvětlil Lukáš Kalous z České zemědělské univerzity v Praze.
Největší pohromou je však pro tuto rybu právě karas stříbřitý. Ten má podobnou odolnost vůči nepříznivým podmínkám i schopnost množit se pomocí gynogeneze, což je forma nepohlavního rozmnožování. Původního karase tak z jeho lokalit prakticky vytlačil a s ním i další druhy živočichů. “Spolu s karasem obecným obývalo tůně několik druhů obojživelníků, po jejich obsazení karasem stříbřitým tyto druhy zmizely,” uvedl Petr Velenský, kurátor plazů v pražské zoo. Zoologická zahrada loni v dubnu také odstartovala záchranný program, kdy do bývalého mlýnského náhonu ve svém areálu vypustila více než 160 karasů obecných. Zástupci zoo tehdy uvedli, že je v plánu vysazení karase i na jiných místech v Česku.
Karas obecný je všežravá ryba, která dorůstá zhruba 30 centimetrů a váží až jeden kilogram. Tvarem těla se podobá kaprovi, tělo karase ale může mít různý tvar, může být štíhlý nebo vysokotělý. Vysokotělou formu karas nabývá v případě, že se v jeho okolí vyskytuje rybí predátor jako například štika. Rozměrný tvar těla má predátora odrazovat od útoku.
Projekt Zachraň karase podpořila AV ČR v programu Záchrana a obnova krajiny v rámci Strategie AV 21.
Zdroj: ČTK

Změna programu vyhrazena.

 

Zoo-vláček jezdí k zoo i v roce 2024, beze změn... číst dále
Novinkou letošní sezóny je pavilon gueréz  číst dále
V srpnu si na amfiteátru zavzpomínáme na tramskou éru číst dále
Zveme Vás do samostatné expozice Akva Tera v centru Plzně. číst dále
ObčerstveníObčerstvení GiftshopGiftshop WebkameryWebkamery PřírůstkyPřírůstky Veřejná krmeníVeřejná krmení Sponzoring a adopceSponzoring a adopce
Otevírací doba

březen–říjen: 8.00–19.00  (pokladna do 18:00)
listopad–únor: 9.00–17.00  (pokl. do 16:30)

Otevřeno 365 dní v roce včetně svátků, Vánoc a Nového roku! (DinoPark otevřen pouze od dubna do října). Více zde.

Najdete nás zde.

Vstupné

Zoologická a botanická zahrada (Zoo):

dospělí:220 Kč
děti, studenti, senioři:      160
rodiny (2+2):                      720

Zoo + DinoPark (pouze duben–říjen):

dospělí:390 Kč
děti a studenti:290 Kč
rodiny (2+2):                      1270 

Podrobné vstupné a slevy zde.

Počasí v Plzni
Lemur
Facebook ZOOZoo
Facebook Akva-TeraAkva-Tera
Youtube
Instagram
Tripadvisor