O projektu

Projekt ochrany endemického druhu Montivipera latifii in-situ

Zmije Latifiova  (Montivipera latifii) je horský druh jedovatého hada popsaného v roce 1967 herpetology Mertensem, Darevskym a Klemmerem. Druh se vyskytuje v Íránu na jediné lokalitě - v údolí Lar. Údolí Lar se nachází jižně od Kaspického moře v pohoří Alborz v nadmořské výšce od 2180 do 2900 m n.m. Pohoří Alborz je hranicí dvou klimatických a geobotanicky rozdílných regionů a proto je údolí Lar naprosto unikátní lokalitou. Hlavní hrozbou populace zmije Latifiovy je kromě ilegálního obchodu, také ztráta životního prostředí, z důvodu vytvoření vodního rezervoáru v celém údolí, vychytávání místními lovci pro Razi institut (Institut na výrobu sér a léčiv ve městě Hessarak v oblasti Karaj který vykupuje veškeré jedovaté hady od místních chytačů) a také zabíjení místními pasáky ovcí z důvodu neznalosti a strachu z hadů a jejich uštknutí. Zmije Latifiova má podle IUCN červené knihy status ,,Ohrožený,,.
Hlavním smyslem projektu je ochrana zmije Latifiovy v jedinečném údolí Lar. Kromě snahy o zastavení či alespoň omezení snižování populace je projekt dále zaměřen na osvětu místního obyvatelstva a získání důležitých dat o biologii těchto zmijí. Každoročně budou sledovány významné lokality výskytu. Zaznamenávány budou změny na biotopech a vliv změn na populaci. Projekt je zaměřen na íránskou endemickou zmiji Montivipera latifii v údolí Lar. Zmije Latifova má podle IUCN červené knihy status ,,Ohrožený,,. Její populace se odhaduje na pouhých dva tisíce kusů a díky lidským vlivům toto číslo neustále klesá (G. Nilson 2008). Přestože chybí podrobnější údaje o zdejší populaci tohoto endemického hada, lze zcela jednoznačně zmiji Latifovu považovat za vlajkový druh zcela unikátního údolí Lar, které si bezesporu zaslouží pozornost a ochranu.
Projekt je v souladu s příslušnou legislativou. Pro hlavního realizátora projektu Jana Dohnala bylo získáno povolení ke vstupu a manipulaci s Latifovou zmijí na 12 dní v měsíci od íránského odboru životního prostředí. V rámci projektu je zajištěna spolupráce s íránským partnerem, kterým je PARS Herpetologists Institute v Teheránu. Personálně je tým složen z odborníků na biologii, monitoring v terénu a propagace projektu in-situ.

Hlavním cílem projektu je ochrana zmije Latifiovy v jedinečném údolí Lar. Kromě snahy o zastavení či alespoň omezení snižování populace je projekt dále zaměřen na osvětu místního obyvatelstva a získání důležitých dat o biologii těchto zmijí.
Postup:
- Systematické mapování a monitoring lokalit zmije Latifiovy
- Práce s místní komunitou a osvěta (vybudování naučné stezky a informačního centra)
- Vybudování odchovného zařízení s venkovní biotopovou expozicí

Realizační tým

Jan Dohnal – vedoucí a hlavní realizátor projektu, mapování a monitoring v terénu, vybudování Naučné stezky pro veřejnost v údolí Lar a popřípadě chov plazů. Dokumentace a zprávy z činnosti, správa webových stránek a fotodokumentace.
Haneyeh Ghaffari – Edukace pro školy a místní obyvatelstvo, práce s lokálními komunitami a pomoc při legislativě. Příprava propagačních materiálů.
Barbod Safaei Mahroo – Práce s místními úřady, mapování a práce v terénu.

Časový harmonogram projektu, plán
2015

Základní monitoring v celém údolí Lar a v okolních lokalitách.
Omezení ilegálního odchytu zmijí pro Razi institut (Institut na výrobu sér a léčiv ve městě Hessarak v oblasti Karaj, který vykupuje veškeré jedovaté hady od místních chytačů).
Edukace místního obyvatelstva (Hanyeh Ghaffari PHI)

2016

Monitoring a vytyčení nejdůležitějších lokalit
Vypracování edukačního materiálu především pro Irán, ale také pro Zoologické zahrady a Herpetologické organizace (VSG)
Vytvoření projektu na naučnou stezku.

2017

Vybudování Naučné stezky a otevření pro veřejnost a medializace projektu.
Vybudování Informačního centra u vstupu do údolí Lar a popřípadě vytvoření odchovného zařízení.


2018

Vytvoření týmu lidí z okolních vesnic, kteří budou postupně zaučeni jako průvodci a strážci údolí Lar.


2019

Vyhodnocení projektu a zajištění chodu projektu i v dalších letech.

Závěrečné zprávy_ 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Zoo-vláček jezdí k zoo i v roce 2024, beze změn... číst dále
Novinkou letošní sezóny je pavilon gueréz  číst dále
V srpnu si na amfiteátru zavzpomínáme na tramskou éru číst dále
Zveme Vás do samostatné expozice Akva Tera v centru Plzně. číst dále
ObčerstveníObčerstvení GiftshopGiftshop WebkameryWebkamery PřírůstkyPřírůstky Veřejná krmeníVeřejná krmení Sponzoring a adopceSponzoring a adopce
Otevírací doba

březen–říjen: 8.00–19.00  (pokladna do 18:00)
listopad–únor: 9.00–17.00  (pokl. do 16:30)

Otevřeno 365 dní v roce včetně svátků, Vánoc a Nového roku! (DinoPark otevřen pouze od dubna do října). Více zde.

Najdete nás zde.

Vstupné

Zoologická a botanická zahrada (Zoo):

dospělí:220 Kč
děti, studenti, senioři:      160
rodiny (2+2):                      720

Zoo + DinoPark (pouze duben–říjen):

dospělí:390 Kč
děti a studenti:290 Kč
rodiny (2+2):                      1270 

Podrobné vstupné a slevy zde.

Počasí v Plzni
Lemur
Facebook ZOOZoo
Facebook Akva-TeraAkva-Tera
Youtube
Instagram
Tripadvisor