Povinně zveřejňované informace

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1.

Název organizace

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace

2.

Důvod a způsob založení

Zřizovací listinou na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 141 z 6.3.2003.

V souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona

č. 128/2000 Sb., o obcích a dle § 27 zákona

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Zoo v Plzni byla založena za účelem chovu zvířat v roce 1926. Botanická zahrada za účelem pěstování rostlin v roce 1961. Vznik zoo a BZ příspěvkové organizace je datován na 1.1.1981.

3.

Organizační struktura

graf organizační struktury

4.

Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

4.3 Úřední hodiny

4.4. Telefonní čísla

4.5. Adresa internetové stránky

4.6. Adresa podatelny

4.7. Elektronická adresa podatelny

4.8. Datová schránka

4.1 Kontaktní poštovní adresa: Pod Vinicemi 9, Plzeň, PSČ 301 00;  (ředitelství Zoo a BZ - budova amfiteátru Lochotín)

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: dtto;    jiné úřadovny NEJSOU; druhy elektronických nosičů zde

4.3 Úřední hodiny: Po-Pá (mimo svátky) 7 00 - 14 -00 hod. 

4.4. Telefonní čísla:  spojovatel +420 378 038 325; jmenovité kontakty na management zde:

4.5. Adresa internetové stránky:  www.zooplzen.cz

4.6. Adresa podatelny: Pod Vinicemi 9, Plzeň, PSČ 301 00

4.7. Elektronická adresa podatelny:  zoo@plzen.eu

4.8 Datová schránka: 8znmvt5

5.

Případné platby lze poukázat

účet: 282564313/0300, ČSOB Plzeň, a.s.

6.

IČO

00377015

7.

Plátce daně z přidané hodnoty (DIČ)

CZ00377015

8.

Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

 

8.1. Seznamy hlavních dokumentů : Zřizovací listina; Návštěvní řád; Výpis z Obchodního rejstříku

8.2 Rozpočet: Rozpočet

 

9.

Žádosti o informace

Postup pro získání informací

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Ředitelství Zoo a BZ, Pod Vinicemi 9, Plzeň, 301 00

viz. bod. 4

11.

Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

11.2.Vydané právní předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy:

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Zákon č. 162/2003 Sb., o zoologických zahradách, v platném znění

Zákon č. 106/1999 S., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, v platném znění

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

 

11.2.Vydané právní předpisy: Organizace předpisy nevydává

12.

Úhrady za poskytování informací

12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací: Sazebník úhrad; Pro rok 2023 je platný Sazebník úhrad vydaný s účinností od roku 2016

12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: Rozhodnutí nebyla vydána

13.

Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

 

13.2 Výhradní licence

Vzory licenčních smluv nebyly stanoveny.

 

Zoo Plzeň dosud neuzavřela žádnou licenční smlouvu.

14.

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva podle zákona 106/199 Sb. za rok 2023

Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2022

*Dotaz a odpověď z roku 2022 podle zákona 106/1999 Sb.za rok 2022

Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2021

* Dotaz a odpověď z roku 2021 podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2021

Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020

Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019

Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2018

Výroční zprávy o činnosti Zoo a BZ od roku 2013 po rok aktuálně uplynulý naleznete ZDE: http://www.zooplzen.cz/o-nas/ke-stazeni/vyrocni-zpravy/vyrocni-zpravy.aspx

 V roce 2017, ani v roce 2018 a 2019 nebyla organizace požádána o žádnou informaci podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. (Nebyla podána žádná žádost, nedošlo tedy ani k žádnému zamítnutí, ani odvolání). Podle § 16a nebyly podány žádné stížnosti. Nedošlo k poskytnutých výhradních licencí. Celková Výroční zpráva p.o. za rok každý kalendářní rok bude zveřejněna nejdéle v červnu následujícího roku.

 

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů:

V případě vzniku spotřebitelského sporu mají klienti možnost kontaktovat Českou obchodní inspekci na adrese: Plzeň, Houškova ul. 33, email: plzen@coi.cz; datová schránka ytqdz5f, te. 377323596. 
Nebo možno kontaktovat přímo Zoo a BZ: Pod Vinicemi 9, Plzeň; te. 378038325; email: zoo@plzen.eu; datová schránka: nvsr4p.

Zoo-vláček jezdí k zoo i v roce 2024, beze změn... číst dále
V sobotu 25.5. oslavíme v Zoo a BZ den dětí číst dále
V srpnu si na amfiteátru zavzpomínáme na tramskou éru číst dále
Zveme Vás do samostatné expozice Akva Tera v centru Plzně. číst dále
ObčerstveníObčerstvení GiftshopGiftshop WebkameryWebkamery PřírůstkyPřírůstky Veřejná krmeníVeřejná krmení Sponzoring a adopceSponzoring a adopce
Otevírací doba

březen–říjen: 8.00–19.00  (pokladna do 18:00)
listopad–únor: 9.00–17.00  (pokl. do 16:30)

Otevřeno 365 dní v roce včetně svátků, Vánoc a Nového roku! (DinoPark otevřen pouze od dubna do října). Více zde.

Najdete nás zde.

Vstupné

Zoologická a botanická zahrada (Zoo):

dospělí:220 Kč
děti, studenti, senioři:      160
rodiny (2+2):                      720

Zoo + DinoPark (pouze duben–říjen):

dospělí:390 Kč
děti a studenti:290 Kč
rodiny (2+2):                      1270 

Podrobné vstupné a slevy zde.

Počasí v Plzni
Lemur
Facebook ZOOZoo
Facebook Akva-TeraAkva-Tera
Youtube
Instagram
Tripadvisor