Do Prahy se vrací chlupatá, fialová krasavice

Koniklec otevřený (Pulsatilla patens) je v Evropě velmi vzácný a mizející druh zařazený do soustavy Natura 2000. V České republice je zákonem chráněný jako kriticky ohrožený druh. První výsadby rostlin v Praze proběhly 28. 2. 2022 a jejich další vývoj bude detailně sledován.Na akci návratu se podílejí tyto instituce – Zoologická a botanická zahrada města Plzně, Odbor ochrany přírody MHMP, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Botanická zahrada hlavního města Prahy, Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze, Výzkumný ústav rostlinné výroby a Botanický ústav AV ČR. Z důvodů rizika likvidace vysazených rostlin návštěvníky chráněného území budeme zatím držet místo výsadeb v utajení. Tyto vzácné kriticky ohrožené rostliny, potřebují v tyto dny bezprostředně pro vysazení, klid a bezpečí, aby se na lokalitě co nejlépe ujaly a nestrádaly. Z tohoto důvodu je celý prostor výsadby monitorován.

Děkujeme, že pomáháte chránit přírodu společně s námi!

Více o konikleci otevřeném
Oblast jeho výskytu v ČR zahrnovala Doupovské vrchy, České Středohoří, širší oblast Dokeska, podhůří Krušných hor a širší oblast Prahy. V každé z těchto oblastí se dosud vyskytuje, ale jen v malých populacích a na několika, či pouze jediném místě. Nejbohatší populace jsou v Doupovských vrších. Populace u Prahy je naopak vůbec nejslabší, u Líšnice ve Středočeském kraji přežívá posledních několik jedinců. Koniklec otevřený z naší krajiny mizí především kvůli změnám v hospodaření. Tradiční způsoby obhodpodařování travinných porostů jako pastva, ruční sečení a hrabání se praktikují již jen zřídka. Velké množství lokalit zmizelo díky ponechání pozemků ladem – taková místa dříve či později zarostla křovím a stala se pro koniklec nevhodnými. Alarmující situace populací tohoto atraktivního druhu vedla k tomu, že Agentura ochrany přírody a krajiny pro tento druh zpracovala a Ministerstvo životní prostředí schválilo záchranný program, který běží třetím rokem.
Rostliny od Líšnice jsou již delší dobu v kultuře. Aktuálně vyšší počet mladých rostlin z této lokality namnožila Zoologická a botanická zahrada města Plzně.
V Praze koniklec otevřený rostl dokonce na několika místech, jedním z posledních výskytů byl záznam z lokality Vrtilka na jižním okraji Prahy u Cholupic z roku 1922. Na Zvolské Homoli nedaleko za hranicí Prahy byl doložen ještě v roce 1962. Rostl také v Radotínském údolí, na Závisti a u Řep.
Protože na poslední lokalitě v blízkosti Prahy nejsou možnosti dlouhodobé existence druhu úplně optimistické, bylo dojednáno, že kromě posilování tamní populace se použije část rostlin i na návrat koniklece otevřeného do Prahy.
V péči odboru ochrany přírody Magistrátu hlavního města Prahy je i jedno chráněné území, které má velmi příznivé podmínky a mělo by konikleci otevřenému vyhovovat.

Fotografie: Jiřina Pešová

                        

 

Zoo-vláček jezdí k zoo i v roce 2024, beze změn... číst dále
V sobotu 25.5. oslavíme v Zoo a BZ den dětí číst dále
V srpnu si na amfiteátru zavzpomínáme na tramskou éru číst dále
Zveme Vás do samostatné expozice Akva Tera v centru Plzně. číst dále
ObčerstveníObčerstvení GiftshopGiftshop WebkameryWebkamery PřírůstkyPřírůstky Veřejná krmeníVeřejná krmení Sponzoring a adopceSponzoring a adopce
Otevírací doba

březen–říjen: 8.00–19.00  (pokladna do 18:00)
listopad–únor: 9.00–17.00  (pokl. do 16:30)

Otevřeno 365 dní v roce včetně svátků, Vánoc a Nového roku! (DinoPark otevřen pouze od dubna do října). Více zde.

Najdete nás zde.

Vstupné

Zoologická a botanická zahrada (Zoo):

dospělí:220 Kč
děti, studenti, senioři:      160
rodiny (2+2):                      720

Zoo + DinoPark (pouze duben–říjen):

dospělí:390 Kč
děti a studenti:290 Kč
rodiny (2+2):                      1270 

Podrobné vstupné a slevy zde.

Počasí v Plzni
Lemur
Facebook ZOOZoo
Facebook Akva-TeraAkva-Tera
Youtube
Instagram
Tripadvisor