Ochrana chřástala polního v Plzeňském kraji

Od roku 2010 se Zoo a BZ města Plzně aktivně podílí na projektu Výzkum a praktická ochrana chřástala polního (Crex crex) v Plzeňském kraji. V posledních letech je vážným problémem zemědělské krajiny rychlý pokles početnosti většiny druhů ptáků v České republice i v celé západní a střední Evropě. Chřástal polní je zajímavým a chráněným původním druhem české přírody. Obývá zejména rozsáhlé extenzivně obdělávané louky a podmáčené plochy, v současnosti převážně v příhraničních oblastech. Je také zároveň významným druhem EU, která na ochranu jeho hnízdišť nabízí pro zemědělce dotační program ptačí lokality na travních porostech. Populaci nejen chřástalů ohrožuje nešetrné sečení travních porostů, vysoká pojezdová rychlost žacích strojů, hlukové a světelné znečištění okolí tokanišť, likvidace mokřadů a souvisejících biotopů, urbanizace krajiny, zemědělské monokultury, především řepkové, chemizace zemědělství, intenzivní pastva dobytka, nárůst populace toulavých koček v krajině, zalesňování pastvin a zarůstání sukcesí či špatně nastavená dotační politika v zemědělství.

Monitoring chřástalů polních 2022

Chřástalové polní se k nám opět vrátili ze svých zimovišť v Africe. Od konce května je slýcháme v naší přírodě. Ve srovnání s loňským rokem jich slyšíme, na námi kontrolovaných blocích, o poznání více. Celkově je však těchto ptáků méně, než jich bývalo před deseti lety. Více naleznete v přiložených zprávách.První kontrola v NP a CHKO Šumava_2022

Monitoring chřástalů polních 2021

Příroda nám tichne. Bohužel ani zahájení letošního ročníku monitoringu chřástalů polních se neobešlo bez našeho zklamání. Více v přiložených zprávách. První kontrola CHKO Slavkovský les_2021První kontrola NP a CHKO Šumava_2021Druhá kontrola CHKO Slavkovský les_2021Druhá kontrola NP a CHKO Šumava_2021Závěrečná zpráva CHKO Slavkovský les_2021Závěrečná zpráva NP a CHKO Šumava_2021 

Pozitiva pandemie koronaviru

Příroda v období pandemie koronaviru si na mnoha místech oddechla, jak potvrzuje i náš malý příběh. V červnu se na loukách obhospodařovaných Zoo a BZ, které zahradě slouží jako potravinová základna, zastavil a čerpal nové síly samec chřástala polního. Je to pro nás výjimečná událost. Louky bývají totiž v tuhle dobu již pokoseny z důvodu konání koncertů v Lochotínském amfiteátru. Pandemie koronaviru  "zrušila" chystané koncerty, a tím pádem nebylo potřeba louky sekat. Tráva narostla vysoká a mokřad na jejím okraji poskytl ideální niku pro odpočinek chřástala polního na jeho migrační trase ze zimoviště v Africe.Na …

Monitoring chřástalů polních 2020

Desátý, výroční ročník monitoringu chřástalů polních (Crex crex) startoval 22. května. Nezastavila nás ani pandemie COVID-19. Oslava se však nekonala, chřástalové nebyli přítomni …Více v podrobnějších zprávách.Závěrečné zprávy zpracoval vedoucí projektu Ing. Jiří Vlček: NP a CHKO Šumava; CHKO Slavkovský lesPrvní kontrola_CHKO Slavkovský les_2020První kontrola_NP A CHKO Šumava_2020Druhá kontrola_ CHKO Slavkovský les_2020Druhá kontrola_ NP a CHKO Šumava_2020

Monitoring chřástalů polních 2019

Pravidelný monitoring chřástalů polních v roce 2019 startoval 24. května na vymezených půdních blocích CHKO Slavkovského lesa. Plni nadšení a očekávání jsme se rozjeli po stanovených trasách. Více v jednotlivých zprávách…První kontrola_CHKO Slavkovský lesDruhá kontrola_ CHKO Slavkovský lesPrvní kontrola_ NP a CHKO ŠumavaDruhá kontrola_NP a CHKO ŠumavaZávěrečná zprávy, CHKO Slavkovský les, NP a CHKO Šumava

Monitoring chřástalů polních 2018

Monitoring populační četnosti samců chřástala polního na Šumavě a ve Slavkovském lese, sledování porostu, hospodaření na dotačních půdních blocích a výskytu dalších druhů proběhl standardně ve dvou termínech. Projekt by podpořen 16 % podílem z výtěžku Veřejné sbírky, tzn. že byl podpořen částkou 31413,73 Kč. Finance byly použity na nákup VHF vysílačů, svítilen a na hrazení cestovních nákladů monitoringu.První kontrola_CHKO Slavkovský lesDruhá kontrola_ CHKO Slavkovský lesPrvní kontrola_ NP a CHKO ŠumavaDruhá kontrola_NP a CHKO ŠumavaZávěrečná zpráva CHKO Slavkovský les

Monitoring chřástalů polních 2017

Také letos byla mapována území na vybraných půdních blocích v západní části Šumavy a na území CHKO Slavkovský les, a to ve dvou termínech. Viz podrobné zprávy z projektu. V letošním roce byl projekt podpořen dvacetiprocentním podílem z Veřejné sbírky, kterou vypsala Zoologická a botanická zahrada. Tomuto podílu odpovídá finanční hotovost ve výši 41786,67 Kč.První kontrola_CHKO Slavkovský lesDruhá kontrola_ CHKO Slavkovský lesPrvní kontrola_ NP a CHKO ŠumavaDruhá kontrola_NP a CHKO ŠumavaZávěrečná zpráva CHKO Slavkovský lesZávěrečná zpráva NP a CHKO ŠumavaZávěrečná zpráva k vyúčtování

Monitoring chřástalů polních 2016

Sčítání chřástalů polních (Crex crex) je prováděno liniovou metodou sčítáním volajících samců v nočních hodinách, kdy samci aktivují. Zároveň je sledován stav vegetace a hospodaření na dotačních plochách. K pravidelnému monitoringu také patří zjišťování dalších druhů živočichů, kteří obývají stejný biotop.Monitoring je prováděn ve dvou termínech.První kontrola_CHKO Slavkovský lesDruhá kontrola_ CHKO Slavkovský lesPrvní kontrola_ NP a CHKO ŠumavaDruhá kontrola_NP a CHKO ŠumavaZávěrečná zpráva CHKO Slavkovský lesZávěrečná zpráva NP a CHKO Šumava

Monitoring chřástalů polních 2015

Pravidelný monitoring početnosti chřástalů polních je prováděn ve dvou termínech. První termín_ Kontrola CHKO Český a CHKO SLavkovský lesDruhý termín_Kontrola CHKO Český a CHKO SLavkovský lesPrvní termín_ Kontrola NP a CHKO ŠumavaDruhý termín_ Kontrola NP a CHKO ŠumavaZávěrečná zpráva CHKO Slavkovský lesZávěrečná zpráva NP a CHKO Šumava 

Satelitní telemetrie chřástala polního 2014

Praktická ochrana vzácných a ohrožených druhů živočichů přírody ČR je základem činnosti oddělení ochrany přírody Krajského úřadu PK. Vedle další rozmanité činnosti se snaží KÚ PK přispívat k výzkumu a ochraně zvláště chráněného druhu chřástala polního (Crex crex), který je prioritním druhem také pro Evropskou unii v rámci soustavy Natura 2000. Po dlouholeté spolupráci pracovníků KÚPK na jeho výzkumu, vznikl společný projekt Plzeňského kraje a Zoologické a botanické zahrady v Plzni zaměřený na ochranu a výzkum chřástala polního, jehož cílem je satelitní telemetrie samců chřástala polního. K projektu byli přizváni Plzeňským krajem na základě pravidelných…

Zoo-vláček jezdí k zoo i v roce 2024, beze změn... číst dále
V sobotu 25.5. oslavíme v Zoo a BZ den dětí číst dále
V srpnu si na amfiteátru zavzpomínáme na tramskou éru číst dále
Zveme Vás do samostatné expozice Akva Tera v centru Plzně. číst dále
ObčerstveníObčerstvení GiftshopGiftshop WebkameryWebkamery PřírůstkyPřírůstky Veřejná krmeníVeřejná krmení Sponzoring a adopceSponzoring a adopce
Otevírací doba

březen–říjen: 8.00–19.00  (pokladna do 18:00)
listopad–únor: 9.00–17.00  (pokl. do 16:30)

Otevřeno 365 dní v roce včetně svátků, Vánoc a Nového roku! (DinoPark otevřen pouze od dubna do října). Více zde.

Najdete nás zde.

Vstupné

Zoologická a botanická zahrada (Zoo):

dospělí:220 Kč
děti, studenti, senioři:      160
rodiny (2+2):                      720

Zoo + DinoPark (pouze duben–říjen):

dospělí:390 Kč
děti a studenti:290 Kč
rodiny (2+2):                      1270 

Podrobné vstupné a slevy zde.

Počasí v Plzni
Lemur
Facebook ZOOZoo
Facebook Akva-TeraAkva-Tera
Youtube
Instagram
Tripadvisor