Ochrana zvláště chráněných druhů rostlin

Od roku 2010 Zoo a BZ města Plzně pracuje  na projektu Ochrana zvláště chráněných druhů rostlin Plzeňského kraje v kultuře (ex-situ) Zoologické a botanické zahrady města Plzně. Cílem tohoto projektu je rozmnožení některých zvláště chráněných druhů rostlin v kultuře za účelem následného znovu vysazení a posílení populací na lokalitách původního výskytu rostlin. Nejprve bylo vybráno sedm druhů v různých stupních ohrožení. Ve spolupráci s odborníky z KÚ PK Odboru životního prostředí a z CHKO Český les byly rostliny odborně přestěhovány do Zoo a BZ města Plzně, kde bylo zahájeno pěstování ex situ. V popředí ochranářských snah stojí především zimozelen okoličnatý (Chimaphila umbellata) – kriticky ohrožený druh, mochna duryňská (Potentilla thuringiaca) – silně ohrožený druh, smil písečný (Helichrysum arenarium) – silně ohrožený druh, hořec křížatý (Gentiana cruciata) – ohrožený druh, jetel žíhaný (Trifolium striatum) – není zvláště chráněný druh, ale dle mezinárodního Červeného seznamu patří mezi kriticky ohrožené druhy, vrba borůvkovitá (Salix myrtilloides) – kriticky ohrožený druh či rosnatka prostřední (Drosera intermedia) – kriticky ohrožený druh.

Výprava za ostružiníky

Ostružiníky (Rubus)Určování ostružiníků rodu Rubus může být nepříjemně trnitý oříšek, a to „nejen“ pro začátečníka. Rod Rubus je velký a systematicky složitý rod z čeledi Rosaceae, obsahující vzpřímené nebo plazivé keře s ostny či vytrvalé byliny. V České republice se můžeme setkat asi se 160 popsanými druhy (podle databáze Pladias). Ale toto číslo se každou chvíli může změnit. Ostružiníky se totiž mohou rozmnožovat i nepohlavně, tzv. apomixí a tato strategie tak umožňuje vznik spousty druhů (tzv. mikrospecií). Procesem apomixie jsou produkována semena nepohlavní cestou, tj. každé semeno je klonem mateřské…

Koniklece otevřené zpátky do Českého krasu

Dne 12. 10. 2022 se nám podařilo za pěkného slunečného počasí vysadit 69 sazenic vzácného koniklece otevřeného (Pulsatilla patens) původem z Líšnice na předem vytipovanou lokalitu v Hostimi u Berouna. Akce se zúčastnili za AOPK Petr Vít, za CHKO Český Kras Vojen Ložek ml., za spolek Třesina Pavel Skala a za Zoo a BZ Plzeň Lucie a Tomáš Pešovi. Rostliny dodala plzeňská zahrada a Botanická zahrada v Troji. Lokalita bude pod dohledem Pavla Skaly. Jeho spolek se snaží uskutečňovat taková opatření, která umožní přežití ohrožených druhů rostlin a živočichů. Koniklec otevřený se u nás vyskytuje především…

Do Prahy se vrací chlupatá, fialová krasavice

Koniklec otevřený (Pulsatilla patens) je v Evropě velmi vzácný a mizející druh zařazený do soustavy Natura 2000. V České republice je zákonem chráněný jako kriticky ohrožený druh. První výsadby rostlin v Praze proběhly 28. 2. 2022 a jejich další vývoj bude detailně sledován.Na akci návratu se podílejí tyto instituce – Zoologická a botanická zahrada města Plzně, Odbor ochrany přírody MHMP, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Botanická zahrada hlavního města Prahy, Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze, Výzkumný ústav rostlinné výroby a Botanický ústav AV ČR. Z důvodů rizika likvidace vysazených rostlin návštěvníky…

Pěstujeme koniklec otevřený pro přírodu

V roce 2020 se Zoo a BZ Plzeň přidala k aktivitám na Záchranném programu pro koniklec otevřený (Pulsatilla patens). Vyhověla žádosti Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a začala ze semen pěstovat rostliny koniklece otevřeného pro jeho repatriaci zpět do přírody.Více v přiložené zprávě.

Vzácné květy z Černé rokle

V NPP Černá rokle v katastrálním území Kosoř, patřící CHKO Český kras, rozkvetl kriticky ohrožený trličník brvitý (Gentianopsis ciliata), dříve hořeček brvitý. Pro trličník brvitý je charakteristické, že rozkvétá až na konci léta a začátkem podzimu. Úbytek tohoto druhu je v posledních desetiletích poměrně značný, byl proto zařazen v Červeném seznamu k ohroženým druhům naší květeny (C3).V minulosti zcela odlesněné, nyní zarůstající stráně jsou především geologicky a palentologicky mezinárodně významným územím se stratotypem hranice mezi stupni lochkov a prag. Na skalních stepích, stepních trávnících a v opuštěných lomech se vyskytuje význačná květena,…

Zoo-vláček jezdí k zoo i v roce 2024, beze změn... číst dále
V sobotu 25.5. oslavíme v Zoo a BZ den dětí číst dále
V srpnu si na amfiteátru zavzpomínáme na tramskou éru číst dále
Zveme Vás do samostatné expozice Akva Tera v centru Plzně. číst dále
ObčerstveníObčerstvení GiftshopGiftshop WebkameryWebkamery PřírůstkyPřírůstky Veřejná krmeníVeřejná krmení Sponzoring a adopceSponzoring a adopce
Otevírací doba

březen–říjen: 8.00–19.00  (pokladna do 18:00)
listopad–únor: 9.00–17.00  (pokl. do 16:30)

Otevřeno 365 dní v roce včetně svátků, Vánoc a Nového roku! (DinoPark otevřen pouze od dubna do října). Více zde.

Najdete nás zde.

Vstupné

Zoologická a botanická zahrada (Zoo):

dospělí:220 Kč
děti, studenti, senioři:      160
rodiny (2+2):                      720

Zoo + DinoPark (pouze duben–říjen):

dospělí:390 Kč
děti a studenti:290 Kč
rodiny (2+2):                      1270 

Podrobné vstupné a slevy zde.

Počasí v Plzni
Lemur
Facebook ZOOZoo
Facebook Akva-TeraAkva-Tera
Youtube
Instagram
Tripadvisor