Zápisník ošetřovatele

Červnový sněhulák

Červnový sněhulák

Sněhulák v červnu? Ano, je to tak! Mláďata elegantních, černobílých gueréz rodu Colobus se totiž rodí sněhově bílá, pročež se pro ně v zoologické opičí hantýrce vžilo pracovní označení „sněhuláci“ Plzeňský „sněhulák“ se narodil 7. 6. 2021, čímž se naše skupina gueréz angolských (Colobus angolensis palliatus) rozrostla na šest jedinců. Jedná se o první mládě samičího pohlaví od desetileté samice Gypsy a vše zatím napovídá tomu, že bude tento odchov zdařilý. Do péče o nový přírůstek se kromě matky od prvního dne aktivně zapojuje také čtyřiadvacetiletá samice Viki, babička malé samice, která za svůj život přivedla na svět celou desítku mláďat.Větším překvapením však pro nás…

Dikdik Kirkův poprvé v Plzni

Dikdik Kirkův poprvé v Plzni

Dikdik Kirkův je jednou z nejmenších antilop na světě. V dospělosti váží od čtyř do sedmi kilogramů. Jedná se o velmi plachého afrického kopytníka živícího se převážně listy a pupeny keřů a stromů. Je velmi dobře přizpůsoben životu v suchých oblastech. Dikdici většinou tvoří páry nikoli velká stáda. V Plzni jsme se na příchod dikdiků začali připravovat už koncem roku 2020, kdy začala úprava expozice v pavilonu žiraf. Z expozici bylo nutné vybudovat blokační box, který by sloužil pro případnou manipulaci se zvířaty. Tato expozice byla již od začátku plánovaná jako vícedruhová tudíž se do ní po úpravě vrátili zpět damani kapští doplnění mangustami trpasličími a africkým…

Mládě u ježur novoguinejských

Mládě u ježur novoguinejských

V Plzni je chováno mnoho raritních zvířat – ježury jsou bezesporu jedny z nich! S jejich chovem jsme začali již v roce 2012. Jelikož ježury patří mezi tzv. neviditelné chovance, chováme je pouze v zázemí. To nám ovšem umožňuje poskytnout ježurám maximální klid na odchov. Již v roce 2016 se ukázalo, že naše ježury jsou plodné. Vylíhnuté mládě však uhynulo při váze 180 g. Ani o 3 roky později jsme se zprvu neradovali. V ubikaci ježur jsme nalezli mrtvé mládě zřejmě hned po vylíhnutí. Jelikož reprodukční interval ježur je dva roky i více, s další mládětem jsme rozhodně nepočítali. Při běžné kontrole v únoru 2019 jsme ve vaku samice objevili první…

Prolomení smůly u rypošů lysých

Prolomení smůly u rypošů lysých

 Rypoš lysý je po mnoha stránkách zcela unikátní hlodavec. Žije sociální v početných koloniích, kde se množí pouze jedna samice, která je březí téměř dva měsíce a je schopna porodit přes deset mláďat. Rypoši jsou také unikátní svojí dlouhověkostí, kdy je zcela běžné stáří přes 20 let, což je na hlodavce velmi pozoruhodné. Rovněž u nich byla popsána rezistence vůči nádorovému bujení a řada dalších kuriozit.Do plzeňské Zoo přijela menší kolonie rypošů na konci roku 2018, a to z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Krátce po příjezdu chovná samice dokonce porodila a z 11 narozených mláďat se 4 podařilo odchovat. Od té doby se nás téměř dva…

Plzeň plná klokánků

Plzeň plná klokánků

Naše zahrada se může pyšnit opravdu unikátní kolekcí klokanů a klokánků. Čeleď klokánci (Potoroidae) zahrnuje 5 rodů – v Plzni chováme zástupce tří z nich. Kromě úspěšného chovu klokánka králíkovitého, se kterým jsme začali již koncem devadesátých let, se v roce 2020 dovezli klokánci rudohnědí a v roce 2021 znovu klokánci krysí.První klokánci krysí byli dovezeni již v roce 2012. Jednalo se však pouze o dva samce. Několik let poté byli samci dopárováni, nicméně k odchovu nedošlo. Mezi lety 2019–2020 se klokánci krysí v Plzni nevyskytovali vůbec. Proto je rok 2021 výjimečný! Ve spolupráci se Zoo Jihlava a Zoo Brno jsme vytvořili mladý chovný…

Koloběh života aneb smrt patří k životu

Koloběh života aneb smrt patří k životu

Práce se zvířaty přináší mnoho radostných okamžiků a všichni ošetřovatelé mi dají za pravdu, že největší odměnou je narození mláďat. Některá zvířata se rozmnožují dobře, ale na některá mláďata se čeká i několik let. A to převážně u zvířat citlivých na stres a výživu. Radost z potomka je potom přímo dvojnásobná. K životu zvířat patří přirozeně i smrt, s kterou se člověk vyrovnává mnohem složitěji; zvláště pak když jde o smrt našeho biologicky nejbližšího žijícího příbuzného, tedy šimpanze. I přesto mohu upřímně říct, že je ctí u těchto významných životních událostí být a psát nyní tento článek o jednom z nejlepších šimpanzů,…

Přírůstky na terarijním zázemí

Přírůstky na terarijním zázemí

Teraristika je nedílnou součástí Zoologické a botanické zahrady města Plzně. Řadu let odchováváme nejrůznější druhy plazů od želv, jedovatých hadů po drobné ještěry. V tomto příspěvku vás obrazem seznámíme se zástupci loňských odchovaných mláďat z teraristického zázemí - agamou filipínskou (Hydrosaurus pustulatus) a kruhochvostem (Smaug mossambicus).O. Trávníček, foto K. Misíková

Není myš jako myš

Není myš jako myš

K práci chovatele hlodavců neodmyslitelně patří obstarávání „okusu“. Okus jsou povětšinou větve dřevin ideálně olistěné. V zimě se musíme spokojit pouze s holými větvemi, ale i ty jsou nezbytné k správnému obrušování hlodavčích zubů a u některých druhů mají významnou dietetickou roli.Při jedné výpravě pro okus na louky nedaleko zoo mě zastavila postarší paní se samozřejmou větou: „To je dobře, že se o žirafy tak hezky staráte.“. Započala jsem s paní rozhovor, ve kterém jsem se jí snažila vysvětlit, že jsem chovatelkou hlodavců – tedy v podstatě myší. Paní se zamyšleně koukala a pak se zeptala: ,,A proč jim tohle všechno vezete, když je pak hodíte…

Nově upravené expozice damanů

Nově upravené expozice damanů

Od konce loňského roku jsme zahájili úpravy expozic v žirafím pavilonu. V obou denních expozicích, kde jako druh dominují damani, došlo k výměně poškozených skel a také k dalším úpravám – nově byly instalovány stromy zejména pro nově přestěhované ptačí obyvatele. Expozici damanů stepních nově obývá vrabec Arnaudův. Tento druh patrně chováme jako poslední instituce v rámci Evropy, a proto velmi doufáme v odchov. Tohoto vzácného vrabce se v Zoo Plzeň podařilo v minulosti rozmnožit.Expozice damanů kapských prošla vícero změnami. Rovněž zde byly instalovány stromy. Zde je ptačí repertoár o něco širší. Do expozice se navrátil zoborožec toko rudozobý…

Odchov lemura rákosového

Odchov lemura rákosového

Odchov lemurů rákosových se může jevit již zcela běžnou záležitostí. V pavilonu Madagaskar dochází několik let k pravidelným odchovům tamního rodičovského páru. Málokdo ale ví, že naše zahrada disponuje ještě jedním chovným párem v chovatelském zázemí zahrady, kde se právě podařilo prolomit dlouholetou chovatelskou smůlu s tímto druhem. Naši samičku se dlouho nedařilo úspěšně spojit se samcem – o pár z nich jsme dokonce přišli kvůli zdravotním komplikacím. V roce 2018 jsme zaznamenali předčasný porod mrtvého mláděte, a to nás o to více zradilo od optimistických vyhlídek. V roce 2019 přijel nový samec z anglické Zoo Marwell, kterého se…

Inventura na velikost nehledí - vakoplšíci létaví

Inventura na velikost nehledí - vakoplšíci létaví

Vždy na přelomu mezi novým a starým rokem provádí všichni chovatelé a zoologové kompletní inventuru všech zvířecích svěřenců. Inventura se nevyhne ani těm nejmenším chovancům – jako jsou mimo jiné vakoplšíci létaví.Tento nejmenší druh létavého savce je vačnatec vážící do 15 gramů. Vakoplšíci jsou v evropských chovech k vidění jen zřídka. Jsou velice krátkověcí (do 4 let) a mají velmi specifický jídelníček – jsou sice všežraví ale zaměřují se především na nektary rostlin, které olizují drsnými jazýčky, dále zdárně plní funkci opylovačů, jídelníček si doplňují např hmyzem.V plzeňské zoo jsou chování již řadu let, byť aktuálně máme v porovnání s předchozími lety…

Hrabáč u veterináře

Hrabáč u veterináře

Během loňského roku se u naší starší samice hrabáče kapského Curly vyskytly zdravotní problémy, zřejmě spojené s jejím vyšším věkem (18 let). Nejzávažnější byl rozsáhlý zánět dělohy, který se nám i přes antibiotickou léčbu nepodařilo vyléčit. Vzhledem k tomu, že Curly za svůj život porodila již sedm mláďat, rozhodl zoolog spolu s veterináři o chirurgickém vyjmutí zanícené dělohy. Tento zákrok nebyl doposud popsán, proto bylo vše spojené s velkými obavami. Tyto obavy se ukázaly zbytečné již pár dní po zákroku. Curly se chovala jako vzorný pacient a nyní má jizvu na břiše již téměř zahojenou. Mnozí se podivují, jak kontaktní hrabáči jsou vůči svým chovatelům.…

Damani stepní se pilně připravují na znovuotevření

Damani stepní se pilně připravují na znovuotevření

Damani stepní jsou dlouholetým chovancem plzeňské zahrady (od roku 2011). Již řadu let můžete pozorovat chovnou skupinu na žirafím pavilonu. Ten teď zůstává zavřený, neboť se upravují expozice afrických savců – včetně damanů stepních. Celou skupinu máme nyní přestěhovanou na chovatelském zázemí, jelikož úprava ubikací zahrnovala i výměnu některých poškozených skel. K naší radosti naše nejstarší samice porodila koncem listopadu tři mláďata – z nichž dvě byla životaschopná. Nyní naše chovná skupina tedy čítá šest jedinců (1 samec, 3 samice a 2 mláďata).Tito malí afričtí, slonům příbuzní savci dokáží být při odchovu mláďat velmi ochranářští. Není výjimkou i hlasité vrčení…

Myš bobří - rarita z Austrálie

Myš bobří - rarita z Austrálie

 Myš bobří neboli bobromyš je hlodavec žijící v bažinách a řekách Austrálie a Nové Guineji se odlišuje od většiny hlodavců zejména skladbou svého jídelníčku. Živí se rybami, korýši vodními ptáky či obojživelníky, které aktivně loví a následně je ukládá ve svých hnízdech. Pro život ve vodním prostředí jsou jejich prsty opatřeny plovacími blánami, což z nich dělá zdatné plavce.V Plzni jsou myši bobří chovány od roku 2011, od kterého se i pravidelně množí. V Evropě je chová pouze šest zoologických zahrad a každá mláďata jsou proto nesmírně cenná. V České republice chová bobromyši také Zoo Jihlava. Spolu s jihlavskou zoo je v naší republice…

Na skok za vzácnými madagaskarskými křečky

Na skok za vzácnými madagaskarskými křečky

Již řadu let můžete v Plzni spatřit na pavilonu Madagaskar křečky velké, které se úspěšně množí. Na konci loňského roku Zoo Plzeň získala vzácné křečky stromové (Brachytarzomys albicauda). Na rozdíl od pozemních křečků velkých jsou menší a pohybují se v korunách stromů.Chov v zoologických zahradách je velmi raritní. V Evropě je chová jen 6 institucí – z toho dvě jsou v České republice (Jihlava a Plzeň). Naše zvířata jsme získali na základě spolupráce se zoo v anglickém Chesteru. Přijely k nám dva chovné páry mladých zvířat. Za celý rok jsme se mláďat nedočkali, a proto jsme se na základě doporučení dlouhodobějších chovatelů rozhodli zkusit…

V uplynulých říjnových dnech přijela do Zoo Plzeň dvouletá samice hrabáče kapského „Sabi“ z belgické… číst dále
Strašidelně vyzdobená podzimní podvečerní zoo má své kouzlo... Po celý den mají děti 3-15… číst dále
První tuzemské mládě zoborožce celebeského je samec. Vylíhl se v budce 31.5. a opustil… číst dále
Novinka v e-shopu zoo a v Suvenýrech U lemura! S našimi novými botanickými… číst dále
ObčerstveníObčerstvení GiftshopGiftshop WebkameryWebkamery PřírůstkyPřírůstky Veřejná krmeníVeřejná krmení Sponzoring a adopceSponzoring a adopce
Otevírací doba

březen–říjen: 8.00–19.00  (pokladna do 18:00)
listopad–únor: 9.00–17.00  (pokl. do 16:30)

Otevřeno 365 dní v roce včetně svátků, Vánoc a Nového roku! (DinoPark otevřen pouze od dubna do října). Více zde.

Najdete nás zde.

Vstupné

Zoologická a botanická zahrada (Zoo):

dospělí:220 Kč
děti, studenti, senioři:      160
rodiny (2+2):                      720

Zoo + DinoPark (pouze duben–říjen):

dospělí:390 Kč
děti a studenti:290 Kč
rodiny (2+2):                      1270 

Podrobné vstupné a slevy zde.

Počasí v Plzni
Lemur
Facebook ZOOZoo
Facebook Akva-TeraAkva-Tera
Youtube
Instagram
Tripadvisor