Zápisník ošetřovatele

Vánoční nadílka u damanů kapských

Vánoční nadílka u damanů kapských

Na začátku roku 2021 jsme spojili novou chovnou skupinu damanů kapských. Náš původní chovný samec v obdivuhodném věku 12 let dostal tři mladé samice ze Zoo Chester. V prosinci už byla očekávaná mláďata téměř na spadnutí. Vánoční týden začal v pondělí trojčaty od první ze samic, následovala dvojčata od druhé ve středu a zakončení přišlo přímo na Štědrý den v podobě dvojčat od poslední ze samic. Při vyšším počtu narozených mláďat je časté, že ne všechna přežijí. Jedno z trojčat mělo již od narození deformaci na horní čelisti a za ostatními mláďaty zaostávalo. Jak se při odchycení ukázalo, tkáň byla velmi poškozena, a tak bylo přikročeno k eutanazii. I tak…

Nikdy nelámejte hůl

Nikdy nelámejte hůl

Samice šimpanze učenlivého (Pan troglodytes troglodytes) Brigitte má za sebou smutnou minulost. Návštěvníci komentovaného krmení už od nás její příběh slyšeli, následující odstavec pro ně tedy nebude ničím novým.Brigitte byla odchycena ve volné přírodě a prodána do lidské péče. Jakmile dosáhla věku, kdy již byla nezvladatelná, dostala se do prostředí zoologických zahrad. Začlenění jedince, který zakusil lidskou péči, do fungující šimpanzí tlupy bývá velice obtížné, často i nemožné. Brigitte se podařilo do skupiny zapojit (byť si na bedrech stále nese problémy způsobené lidským zásahem), ba co víc, Brigitte dokázala odchovávat mláďata, naposledy dokonce dvojčata ve švýcarské Walter zoo,…

Tři generace damanů stepních

Tři generace damanů stepních

Plzeň je domovem celé řady druhů damanů. Tito malí příbuzní slonů se zde také úspěšně množí. Damani stepní se u nás začali množit v roce 2017. Vzhledem k dlouhé březosti damanů (přes 300 dní) to vychází na cca jeden porod ročně. Samice běžně rodí 1–3 mláďata. Aktuálně v expozici v pavilonu žiraf můžete vidět jednoho samce a 3 tři samice (matka a dvě dcery). Do letošního roku se vždy množila pouze nejstarší samice. Na začátku říjnu porodila její nejstarší dcera, a to jedno mládě. Nejmladší chovná samička aktuálně také dosáhla pohlavní dospělosti, což znamená, že se můžeme během následujícího roku dočkat mláďat od tří samic najednou. U naší chovné samice očekáváme…

Odchov damanů pralesních

Odchov damanů pralesních

Naše zahrada chová damany pralesní (Dendrohyrax dorsalis) od začátku roku 2020, kdy byl dovezen chovný pár z Ostravy. V současnosti je tento druh chován jen ve třech institucích v Evropě (z toho všechny v ČR) – Ostrava, Jihlava a Plzeň. Ostrava s Jihlavou jsou již několik let úspěšnými chovateli. I přes to však populace v lidské péči nečítá více než 15 jedinců.První porod jsme u našich damanů zaznamenali v říjnu loňského roku. Bohužel mládě se narodilo mrtvé. Byla to však první známka, že chovný pár funguje. Druhý porod jsme tudíž očekávali. Zhruba od června jsme pozorovali viditelné změny na těle samice. Jelikož mají damani dlouhou březost cca…

Létavka obecná v Zoo Plzeň

Létavka obecná v Zoo Plzeň

Létavky obecné (Pelopybates leucomystax) jsou žáby z jihovýchodní (Indonésie, Malajsie, Myanmar) a východní (Japonsko, Filipíny) Asie. Jejich zbarvení je velmi variabilní - odstíny hnědé, žluto-hnědá, červeno-hnědá. Zbarvení je různorodé díky prostředí a velikosti areálu rozšíření. Jejich aktivita je noční, během noci vyhledávají potravu (drobný hmyz) a v období rozmnožování partnera. Samice následně staví nad vodní plochou pěnové hnízdo, ve kterém je až několik stovek vajíček. Ta se během několika málo dní (cca 4 dny) přemění v pulce, kteří vypadávají z pěnového hnízda přímo do vody. Pulci se zde živí vodními rostlinami, mrtvými živočichy a uhynulými…

Snůška u želv bahenních

Snůška u želv bahenních

Začátkem července jsme se dočkali snůšky sedmi vajec želvy bahenní (Emys orbicularis). V přírodě se tato želva vyskytuje v některých částech severozápadní Afriky, v západní Asii a ve střední a jižní Evropě. Je to tedy jediný druh želvy vyskytující se i na našem území a současně i druhem u nás patřícím mezi nejohroženější. Jejími biotopy jsou tůně, rybníky, jezera, příkopy, mrtvá říční ramena a pomalu tekoucí potoky s bujnou vegetací. Samice dorůstají do 20 - 25 cm, samci do 15 cm. Potravou jsou jim hlavně různé druhy bezobratlých, ale dokáží ulovit i drobné obratlovce. U nás v Zoologické a botanické zahradě města Plzně…

Červnový sněhulák

Červnový sněhulák

Sněhulák v červnu? Ano, je to tak! Mláďata elegantních, černobílých gueréz rodu Colobus se totiž rodí sněhově bílá, pročež se pro ně v zoologické opičí hantýrce vžilo pracovní označení „sněhuláci“ Plzeňský „sněhulák“ se narodil 7. 6. 2021, čímž se naše skupina gueréz angolských (Colobus angolensis palliatus) rozrostla na šest jedinců. Jedná se o první mládě samičího pohlaví od desetileté samice Gypsy a vše zatím napovídá tomu, že bude tento odchov zdařilý. Do péče o nový přírůstek se kromě matky od prvního dne aktivně zapojuje také čtyřiadvacetiletá samice Viki, babička malé samice, která za svůj život přivedla na svět celou desítku mláďat.Větším překvapením však pro nás…

Dikdik Kirkův poprvé v Plzni

Dikdik Kirkův poprvé v Plzni

Dikdik Kirkův je jednou z nejmenších antilop na světě. V dospělosti váží od čtyř do sedmi kilogramů. Jedná se o velmi plachého afrického kopytníka živícího se převážně listy a pupeny keřů a stromů. Je velmi dobře přizpůsoben životu v suchých oblastech. Dikdici většinou tvoří páry nikoli velká stáda. V Plzni jsme se na příchod dikdiků začali připravovat už koncem roku 2020, kdy začala úprava expozice v pavilonu žiraf. Z expozici bylo nutné vybudovat blokační box, který by sloužil pro případnou manipulaci se zvířaty. Tato expozice byla již od začátku plánovaná jako vícedruhová tudíž se do ní po úpravě vrátili zpět damani kapští doplnění mangustami trpasličími a africkým…

Mládě u ježur novoguinejských

Mládě u ježur novoguinejských

V Plzni je chováno mnoho raritních zvířat – ježury jsou bezesporu jedny z nich! S jejich chovem jsme začali již v roce 2012. Jelikož ježury patří mezi tzv. neviditelné chovance, chováme je pouze v zázemí. To nám ovšem umožňuje poskytnout ježurám maximální klid na odchov. Již v roce 2016 se ukázalo, že naše ježury jsou plodné. Vylíhnuté mládě však uhynulo při váze 180 g. Ani o 3 roky později jsme se zprvu neradovali. V ubikaci ježur jsme nalezli mrtvé mládě zřejmě hned po vylíhnutí. Jelikož reprodukční interval ježur je dva roky i více, s další mládětem jsme rozhodně nepočítali. Při běžné kontrole v únoru 2019 jsme ve vaku samice objevili první…

Prolomení smůly u rypošů lysých

Prolomení smůly u rypošů lysých

 Rypoš lysý je po mnoha stránkách zcela unikátní hlodavec. Žije sociální v početných koloniích, kde se množí pouze jedna samice, která je březí téměř dva měsíce a je schopna porodit přes deset mláďat. Rypoši jsou také unikátní svojí dlouhověkostí, kdy je zcela běžné stáří přes 20 let, což je na hlodavce velmi pozoruhodné. Rovněž u nich byla popsána rezistence vůči nádorovému bujení a řada dalších kuriozit.Do plzeňské Zoo přijela menší kolonie rypošů na konci roku 2018, a to z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Krátce po příjezdu chovná samice dokonce porodila a z 11 narozených mláďat se 4 podařilo odchovat. Od té doby se nás téměř dva…

Plzeň plná klokánků

Plzeň plná klokánků

Naše zahrada se může pyšnit opravdu unikátní kolekcí klokanů a klokánků. Čeleď klokánci (Potoroidae) zahrnuje 5 rodů – v Plzni chováme zástupce tří z nich. Kromě úspěšného chovu klokánka králíkovitého, se kterým jsme začali již koncem devadesátých let, se v roce 2020 dovezli klokánci rudohnědí a v roce 2021 znovu klokánci krysí.První klokánci krysí byli dovezeni již v roce 2012. Jednalo se však pouze o dva samce. Několik let poté byli samci dopárováni, nicméně k odchovu nedošlo. Mezi lety 2019–2020 se klokánci krysí v Plzni nevyskytovali vůbec. Proto je rok 2021 výjimečný! Ve spolupráci se Zoo Jihlava a Zoo Brno jsme vytvořili mladý chovný…

Koloběh života aneb smrt patří k životu

Koloběh života aneb smrt patří k životu

Práce se zvířaty přináší mnoho radostných okamžiků a všichni ošetřovatelé mi dají za pravdu, že největší odměnou je narození mláďat. Některá zvířata se rozmnožují dobře, ale na některá mláďata se čeká i několik let. A to převážně u zvířat citlivých na stres a výživu. Radost z potomka je potom přímo dvojnásobná. K životu zvířat patří přirozeně i smrt, s kterou se člověk vyrovnává mnohem složitěji; zvláště pak když jde o smrt našeho biologicky nejbližšího žijícího příbuzného, tedy šimpanze. I přesto mohu upřímně říct, že je ctí u těchto významných životních událostí být a psát nyní tento článek o jednom z nejlepších šimpanzů,…

Přírůstky na terarijním zázemí

Přírůstky na terarijním zázemí

Teraristika je nedílnou součástí Zoologické a botanické zahrady města Plzně. Řadu let odchováváme nejrůznější druhy plazů od želv, jedovatých hadů po drobné ještěry. V tomto příspěvku vás obrazem seznámíme se zástupci loňských odchovaných mláďat z teraristického zázemí - agamou filipínskou (Hydrosaurus pustulatus) a kruhochvostem (Smaug mossambicus).O. Trávníček, foto K. Misíková

Není myš jako myš

Není myš jako myš

K práci chovatele hlodavců neodmyslitelně patří obstarávání „okusu“. Okus jsou povětšinou větve dřevin ideálně olistěné. V zimě se musíme spokojit pouze s holými větvemi, ale i ty jsou nezbytné k správnému obrušování hlodavčích zubů a u některých druhů mají významnou dietetickou roli.Při jedné výpravě pro okus na louky nedaleko zoo mě zastavila postarší paní se samozřejmou větou: „To je dobře, že se o žirafy tak hezky staráte.“. Započala jsem s paní rozhovor, ve kterém jsem se jí snažila vysvětlit, že jsem chovatelkou hlodavců – tedy v podstatě myší. Paní se zamyšleně koukala a pak se zeptala: ,,A proč jim tohle všechno vezete, když je pak hodíte…

Nově upravené expozice damanů

Nově upravené expozice damanů

Od konce loňského roku jsme zahájili úpravy expozic v žirafím pavilonu. V obou denních expozicích, kde jako druh dominují damani, došlo k výměně poškozených skel a také k dalším úpravám – nově byly instalovány stromy zejména pro nově přestěhované ptačí obyvatele. Expozici damanů stepních nově obývá vrabec Arnaudův. Tento druh patrně chováme jako poslední instituce v rámci Evropy, a proto velmi doufáme v odchov. Tohoto vzácného vrabce se v Zoo Plzeň podařilo v minulosti rozmnožit.Expozice damanů kapských prošla vícero změnami. Rovněž zde byly instalovány stromy. Zde je ptačí repertoár o něco širší. Do expozice se navrátil zoborožec toko rudozobý…

*Modernizace výběhu šimpanzůJednou z právě probíhajících akcí, která bude po dokončení… číst dále
V uplynulých říjnových dnech přijela do Zoo Plzeň dvouletá samice hrabáče kapského „Sabi“ z belgické… číst dále
Strašidelně vyzdobená podzimní podvečerní zoo má své kouzlo... Po celý den mají děti 3-15… číst dále
První tuzemské mládě zoborožce celebeského je samec. Vylíhl se v budce 31.5. a opustil… číst dále
ObčerstveníObčerstvení GiftshopGiftshop WebkameryWebkamery PřírůstkyPřírůstky Veřejná krmeníVeřejná krmení Sponzoring a adopceSponzoring a adopce
Otevírací doba

březen–říjen: 8.00–19.00  (pokladna do 18:00)
listopad–únor: 9.00–17.00  (pokl. do 16:30)

Otevřeno 365 dní v roce včetně svátků, Vánoc a Nového roku! (DinoPark otevřen pouze od dubna do října). Více zde.

Najdete nás zde.

Vstupné

Zoologická a botanická zahrada (Zoo):

dospělí:220 Kč
děti, studenti, senioři:      160
rodiny (2+2):                      720

Zoo + DinoPark (pouze duben–říjen):

dospělí:390 Kč
děti a studenti:290 Kč
rodiny (2+2):                      1270 

Podrobné vstupné a slevy zde.

Počasí v Plzni
Lemur
Facebook ZOOZoo
Facebook Akva-TeraAkva-Tera
Youtube
Instagram
Tripadvisor